Bankiers plegen megafraude in China

Een bankdebacle à raison van zes miljard euro, waar vind je dat tegenwoordig nog? Nee, niet in Zuid-Amerika, Italie, de VS of de voormalige Sovjet-Unie....

Van onze correspondent Hans Moleman

De bank die een megafraude op zijn conto schreef, heet Agricultural Bank of China (ABOC). Het is een van de vier grote staatsbanken. De staatsbankiers van de ABOC slaagden er volgens de Nationale Rekenkamer in voor de somma van 60,3 miljard renminbi aan malversaties te plegen. Nee, niet in de hele bestaansgeschiedenis van de bank; het onderzoek beperkte zich tot het boekjaar 2004.

Het zijn getallen die een inzicht geven in de herculesarbeid die China’s nieuwe banktoezichthouders enkele jaren geleden op de smalle schouders namen. Ze moeten de varkensstallen van het postcommunistische bankwezen uitmesten en ervoor zorgen dat China banken krijgt die hun werk naar behoren doen en de concurrentie met de oprukkende internationale concurrentie straks aankunnen.

De controleurs doen deze week op de website van de Chinese Rekenkamer kort verslag van hun onderzoek. Bij de ABOC werden 51 gevallen van direkte fraude gevonden, goed voor 8,7 miljard renminbi, waar 157 employés bij betrokken waren. Het betreft niet alleen leningfraude door bankklanten, maar ook verduistering van fondsen door bankiers die samenspanden met partijen van buiten.

De bank accepteerde verder onder meer 14,3 miljard renminbi aan ‘irreguliere’ stortingen waarbij een onvolledig of vals identiteitsbewijs werd getoond en verschafte 27,6 miljard aan leningen – vooral aan autokopers en projectontwikkelaars, zonder behoorlijk onderpand. Ook werd een zwarte kas aangetroffen van ruim 8 miljoen euro.

En dat alles in één luttel boekjaar, bij een bank die vanouds de opdracht heeft van de regering in Peking de ontwikkeling van het vooral arme platteland te faciliteren.

Hoeveel koppen er zullen rollen, is nog onbekend. Ook de maatregelen die de centrale bank zal moeten nemen om de Agricultural Bank weer op de rails te krijgen zijn nog niet bekendgemaakt. De bank geldt als de allerberoerdste van de grote vier staatsbanken, met een totaal van 93 miljard dollar aan hopeloze leningen op de balans.

Kenners schatten dat er een cash-injectie van 60 à 70 miljard dollar nodig zal zijn om de bank verder te laten draaien. Daarmee verslaat de plattelandsleningverstrekker de Bank of China, China Construction Bank en Industrial and Commercial Bank of China, die de afgelopen jaren samen zestig miljard aan belastinggeld kregen om te saneren.

De reusachtige bedragen die Peking in zijn zieke banken moet pompen, tonen de omvang van de bestuurlijke malaise, maar ook de kracht van China. Het verdient voldoende geld met export om een bankcrisis die in andere werelddelen tot pijnlijke internationale steunoperaties – zie bijvoorbeeld Zuid-Amerika – zou leiden, op eigen houtje te verhelpen.

O ja, de Agricultural Bank of China zoekt nog buitenlandse partners. Om samen sterker te worden. De Rabobank zij gewaarschuwd.

Meer over