Bankbiljettenomloop stijgt met 129 miljoen

Op de weekstaat van De Nederlandsche Bank waren de veranderingen de afgelopen week minimaal. Het aantal bankbiljetten in omloop steeg met 129 miljoen gulden....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In miljoenen guldens

ACTIVA 29-09-97 06-10£97

Goud en goud-

vorderingen 11.702 11.702

SDR's 1.568 1.565

Reserve bij IMF 3.349 3.341

Ecu-tegoeden 8.050 8.047

Ecu-vorderingen

(interventies) -

Deviezen vorderingen 39.020 39.333

Vaste voorschotten 3.991 4.001

Beleningen 3.945 3.344

Marginale voorschotten -

Waardepapieren Bank -

Vorderingen

niet-ingezetenen -

Beleggingen 3.106 3.106

Diverse rekeningen 2.947 3.005

PASSIVA

Bankbiljetten in omloop 37.841 37.970

Kasreserve-rekeningen 5.366 4.951

Tegoed van schatkist 50 49

Andere ingezetenen 22 30

Niet-ingezetenen 80 80

Bankcertificaten 7.974 7.629

Buitenlands geld 452 782

Verplichtingen EMI -

Verplichtingen IMF -

Waarde SDR's 1.438 1.435

Herwaarder. deviezen 19.664 19.595

Herwaarderingsrek. 543 543

Diverse rekeningen 1.187 1.274

Goud en deviezen 63.368 63.357

Meer over