Auto van 1000 kilo extra belast met veertig gulden

De motorrijtuigenbelasting voor een auto van 1000 kilo gaat op 1 januari met ongeveer 40 gulden omhoog; voor een auto van 1500 kilo met 80 gulden....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De belastingverhoging is volgens het kabinet nodig om het schrappen van de verhoging van de benzineaccijns per 1 januari te kunnen betalen. Die verhoging van 2,5 cent per liter benzine was bedoeld als inflatiecorrectie, maar stuitte op verzet van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het kabinet besloot gisteren de Kamer zijn zin te geven. De bezitter van zwaardere, grotere auto's moet de 200 miljoen gulden binnenbrengen die het kabinet dreigt mis te lopen. De motorrijtuigenbelasting voor auto's boven de 850 kilo gaat omhoog: met 9 procent voor auto's die op benzine rijden en 7 procent voor auto's die diesel gebruiken. In de praktijk leidt dat tot de eerdergenoemde verhogingen.

Het betekent dat de meeste automobilisten de verhoging gaan voelen. Van alle auto's op benzine is 58 procent zwaarder dan 850 kilo, bij diesel is dat nog iets hoger. De bezitter van een auto die op gas rijdt, blijft buiten schot; de belasting daarvoor blijft onveranderd.

Bovag, Rai en ANWB reageerden gisteren negatief. 'Het kabinet geeft aan dat het uitsluitend om geld gaat en dat milieuargumenten gelegenheidsargumenten zijn', vinden Bovag en Rai. De ANWB stelt dat belastingverhoging geen instrument meer kan zijn in de strijd om een beheerst autogebruik.

Meer over