Artsen: ‘Plavix wel vergoeden’

Vijftienduizend hartpatiënten bij wie een zogeheten stent (een buisje waarmee een verstopt bloedvat wordt opengehouden) is ingebracht, lopen medische risico’s omdat de bloedverdunner Plavix niet mag worden vergoed van minister Hoogervorst van Volksgezondheid....

Plavix voorkomt dat het bloed van de patiënt gaat stollen omdat er een vreemd voorwerp in het lichaam is gebracht. De Nederlandse cardiologen probeerden gisteren via een kort geding tegen de bewindsman de opheffing van het vergoedingsverbod voor Plavix af te dwingen.

Op dit moment vergoeden de meeste zorgverzekeraars de dure bloedverdunner niet. Plavix kostte in 2004 24 miljoen euro. Het middel werd geslikt door bijna 60 duizend personen. Veel patiënten slikken het middel niet omdat ze de hoge kosten niet kunnen betalen.

De vergoedingsproblematiek spitst zich toe op het gebruik buiten het ziekenhuis, als het middel moet worden verstrekt door de apotheek. Toediening van Plavix in het ziekenhuis geeft geen problemen omdat het geld dan uit een ander potje komt.

De landsadvocaat verzette zich tegen de eis de bloedverdunner ruimer te vergoeden. Plavix is door de fabrikant, Sanofi-Aventis, niet geregistreerd voor patiënten die vanwege een op termijn dreigend hartinfarct een stent hebben gekregen, was zijn argument. Voor andere patiënten wordt de werking van Plavix wel vergoed.

Ook een deskundige van het College voor Zorgverzekeringen, CVZ, dat de minister adviseert over de vergoeding van medicijnen, legde de zwartepiet voor het niet-vergoeden van Plavix bij de fabrikant. Die heeft laten weten dat hij alsnog de de gewenste registratie regelt. Het CVZ adviseert binnenkort over de vergoeding van dure middelen. Uitspraak 6 januari.

Meer over