Argos transformeert van prijsvechter in groen oliebedrijf

Met de bouw van een fabriek voor biodiesel gaat Argos Oil op de groene toer. Het bedrijf staat klaar om bij zijn 75 tankstations biobrandstof te verkopen....

Olav Velthuis

Midden in het kantoor van Argos Oil, onder de rook van de oliehavens inPernis, ligt een strook kunstgras. De standaard vergadertafel en ditostoelen steken schril af tegen het felgroene gras. Rondom zijn de wandenbehangen met papier waarop een wolken zijn geprint. En aan de muur hangteen ingelijste krant, het resultaat van de brainstormsessies die demanagers van het oliebedrijf hier met enige regelmaat houden. 'Argos Oilblijft marktleider biobrandstof', luidt het hoofdartikel van de krant,waarvoor de Telegraaf overduidelijk model heeft gestaan.

Voorlopig is dat nog toekomstmuziek. Met zo'n tachtig benzinestations,vooral in de regio Rijnmond, is Argos Oil nu een kleine speler op deoliemarkt. Ter vergelijking: marktleider Shell heeft in Nederland ongeveerzeshonderd tankstations. Argos Oil ontleent zijn bestaansrecht, net alsandere prijsvechters, aan zijn Spartaanse aanpak: een luxe winkel met eenuitgebreid assortiment zal de klant niet aantreffen bij de pomp. Maardaardoor is de benzine wel meerdere centen per liter goedkoper.

Het bedrijfsonderdeel dat zich op de distributie en verkoop van benzinetoelegt, bestaat inmiddels bijna honderd jaar. In de loop der tijd zijn erdoor overnames nieuwe bedrijfsonderdelen bijgekomen, zoals de handel instookolie, de opslag van olieproducten, en het leveren van brandstof aanschepen. In de kelder van het nieuwe hoofdkantoor staan bovendien honderdenrode en blauwe vaten met smeermiddelen hoog opgestapeld. In de afgelopenvijf jaar alleen al verdubbelde Argos Oil mede door die overnames in omzetnaar 400 miljoen euro op jaarbasis. Bij het bedrijf zijn 250 werknemers indienst.

In de nabije toekomst wil Argos Oil zich vooral van zijn groene kantlaten zien. Zo is het bedrijf met de gemeente Rotterdam in gesprek omzogeheten E85 te leveren: brandstof die voor 85 procent bestaat uitbio-ethanol, oftewel alcohol. Rotterdam maakte eerder dit jaar bekendvijftig auto's aan te willen schaffen bij Ford (model: Focus) waarvan demotor zo is aangepast dat ze op de schone brandstof kunnen rijden. Eenwoordvoerder van de gemeente laat weten dat er vooralsnog zes van dezeauto's zijn besteld, en binnenkort nog eens vijf andere worden aangekocht.

Argos Oil heeft daarnaast concrete plannen om in de haven van Rotterdameen fabriek voor biobrandstof neer te zetten. 'De investeerders zijn eral', zegt algemeen directeur Peter Goedvolk. Naast Argos zijn twee partijenbereid 25 miljoen euro in de fabriek te steken. Daar moet uit koolzaadoliebiodiesel worden gemaakt.

De toekomstige ligging van de fabriek - aan het water in Pernis - maakthet mogelijk dat de koolzaadolie per schip uit landen als Polen ofOekraïne aan te voeren. Maar Argos Oil probeert ook boerenbedrijven in deregio - de Hoekse Waard bijvoorbeeld, of Voorne-Putten - te porren voor dekoolzaadproductie. Goedvolk: 'Het zou leuk zijn als we de Nederlandselandbouwsector hiermee kunnen ondersteunen.'

Een kink in de kabel: de prijs. 'Door de hoge olieprijs begint hetverschil wel kleiner te worden, maar biobrandstof is nu nog duurder dangewone brandstof', zegt Goedvolk. 'En consumenten zijn niet bereid extrate betalen. De benzine is toch al zo duur. We hebben dus een steuntje inde rug nodig van de overheid.'

Het probleem is niet dat de overheid stil zit. Met Prinsjesdag heeft hetkabinet voor 2006 een accijnsvrijstelling van 70 miljoen euro aangekondigdvoor biobrandstof. Het jaar daarop moeten oliemaatschappijen verplicht 2procent biobrandstof bijmengen in de normale benzine. Maar niemand weet hoedie regelingen er precies uit komt te zien.

'Er is nog veel onduidelijkheid', zegt Richard van den Broek van Ecofys,een adviesbureau op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.'De regering heeft nog niet uitgelegd hoe de accijnsvrijstelling in 2006precies wordt uitgevoerd. Ook weten de oliebedrijven niet hoe lang zij na2007 biobrandstof moeten bijmengen. Dat zijn onzekerheden waarinvesteerders niet van houden.'

Goedvolk wil niettemin nu al van start. 'De markt voor traditionelebrandstoffen wordt internationaal gedomineerd door grote spelers. Daarkomen wij niet tussen. Voor ons zijn biobrandstoffen de enige mogelijkheidom zelf in de productie van brandstoffen te stappen.' Dat biobrandstof ooknog eens goed is voor het milieu, is daarbij mooi meegenomen.

Argos Oil is er dan ook klaar voor op zijn tankstations E85 te verkopen.Die kan het bedrijf onder andere inkopen bij alcoholproducent Nedalco.

Maar behalve het onduidelijke overheidsbeleid, loopt het oliebedrijftegen een fundamenteler probleem aan: wie gaat die bio-ethanol tanken?Auto's die op alcohol kunnen rijden, zijn er nog niet in Nederland. 'Opzich kunnen wij die auto's wel al leveren. Maar behalve de bestelling vande gemeente Rotterdam, hebben wij onze aangepaste Ford Focus nog niet inNederland verkocht', zegt Paula Vermin van Ford Nederland.

Aan de andere kant: als er geen pompstations zijn waar E85 te koop is,heeft het voor autofabrikanten weinig zin om hun modellen aan te passen.Een klassiek kip en het ei-probleem, met andere woorden.

'Alleen maar praten zal dat probleem niet oplossen. Wij denken dat wede partij zijn om nu iets te doen', zegt Goedvolk. Zweden heeft laten ziendat het mogelijk is. Een paar kleine partijen zijn daar met de verkoop vanE85 begonnen. Inmiddels is 80 procent van de nieuwe Ford Focus voorzien vaneen motor waarmee alcohol kan worden getankt. In de afgelopen jaren werdener zo'n vijftienduizend stuks van dit model verkocht. Ook Saab heeft neteen versie van zijn 9-5 auto met zo'n motor op de markt gebracht. Die magdan duizend euro duurder zijn dan de standaardversie, omdat bio-ethanol inZweden eenderde goedkoper is dan gewone benzine wordt dat geld snelterugverdiend.

Volgens Vermin van Ford Nederland komt dat vooral doordat de Zweedseoverheid biobrandstof veel ruimhartiger stimuleert dan hier in Nederland.Ook kan er met de auto's gratis worden geparkeerd in de steden.

Niettemin vindt Van den Broek van Ecofys het niet onverstandig dat eenbedrijf als Argos Oil zich in Nederland met biobrandstoffen gaatprofileren. 'In 2010 moet er van de Europese Commissie 5,75 procent inzitten. Dat haal je niet met bijmenging alleen. Want je mag iets geenbenzine meer noemen als er meer dan 5 procent biobrandstof in zit. Om deEuropese norm te halen, zullen er dus ook in Nederland brandstoffen zoalsE85 verkocht moeten worden.'

Marktleider Shell heeft vooralsnog geen concrete plannen op dit gebied.'Wij concentreren ons nu op de verplichte bijmenging', laat eenwoordvoerder van het oliebedrijf weten. 'Daarover bestaat al genoegonzekerheid.'

Meer over