Amsterdamse werklozen moeten op appèl

Geen werkloze kan vanaf half oktober meer ontsnappen aan de aandacht van de gemeente Amsterdam. Op een megabanenmarkt waar elke werkloze verplicht moet opdraven, dirigeert de gemeente duizenden werklozen naar werk of scholing....

De banenmarkt is niet alleen uniek, maar ook 'onorthodox, vernieuwend en kansrijk'. Het plan van aanpak van de Amsterdamse Sociale Dienst omschrijft het verder als 'een bonte marktplaats van werkgevers, arbeidsbemiddelaars, reïntegratiepartijen en organisaties die als taak hebben het opheffen van sociale belemmeringen.'

Het plan is woendag gepresenteerd door wethouder J. van der Aa (Sociale Zaken) en interim-directeur A. Jansen van de Sociale Dienst Amsterdam. De twee zijn erg tevreden over hun aanpak. 'Een operatie van ongekende omvang. Alle loketten onder één dak'.

Alle 42 duizend werklozen moeten op appèl komen. Wie niet komt, krijgt nog één kans. Daarna wordt de uitkering gestopt. Werklozen ouder dan 57,5 jaar en alleenstaande moeders met kinderen jonger dan vijf jaar - zij hebben geen sollicitatieplicht - krijgen een vriendelijk doch dringend verzoek om ook te verschijnen. Voor scholing bijvoorbeeld.

Wie naar het grote bedrijfsverzamelgebouw bij station Sloterdijk komt, wacht een eigen begeleider. Die gaat streng toezien op sollicitaties en benutting van faciliteiten als kinderopvang, cursussen en schuldhulpverlening. Hij zal de werkloze in zijn verdere leven nauwlettend volgen. Als de banenmarkt voorbij is, nemen de regioafdelingen van de sociale dienst die taak over. Landelijk komen er de komende jaren ook bedrijfsverzamelgebouwen met banenmarkten.

De grootscheepse aanpak van de gemeente Amsterdam is niet ingegeven door een plots gevoel van medelijden met middenstanders die niet aan personeel kunnen komen. Minister Vermeend van Sociale Zaken heeft onlangs gedreigd met forse boetes als de sociale dienst niet op orde wordt gebracht. Ook toonden rapporten aan dat de sociale dienst een organisatorische puinhoop is.

Dieper dan nu kan de sociale dienst van Amsterdam niet zinken. De uitkeringen worden correct verstrekt, maar dat is ook het enige dat goed gaat. De administratie is een warboel, de achterstanden op alle gebieden zijn groot, leiderschap is afwezig, medewerkers zijn niet adequaat geschoold, gedemotiveerd of ziek. Of de werkloze serieus werk maakt van zijn sollicitatieplicht, wordt niet gecontroleerd.

'De sociale dienst is niet bedrijfsmatig geleid, keuzes waren te vaak een resultante van politieke zwerfochten. De sociale dienst is soms anarchistisch. Bij gebrek aan leiderschap bepaalde ieder zijn richting', schrijft interim-directeur Jansen in zijn plan. Jansen is de tweede interim in korte tijd.

De sociale dienst krijgt de komende maanden veel hulp. 'Alle gerenommeerde bureaus worden ingeschakeld', zegt Janssen. 'In ieder geval Pricewaterhousecoopers en voor de rest lopen er nog offertes.' Tijdelijk worden 330 mensen extra ingeschakeld.

Wat de resultaten zijn durft Van der Aa niet te voorspellen. Als aan de banenmarkt volgend jaar mei een einde komt, moet de sociale dienst op orde zijn en het klantenbestand fors uitgedund. Daaraan zullen niet alleen werklozen bijdragen die aan het werk zijn geholpen, maar ook fraudeurs worden met de actie in één klap uit het bestand gelicht. Nu heeft de sociale dienst op hen geen goed zicht.

Meer over