Amerikanen koppelen steun IMF aan hervormingen VS zetten Soeharto zwaar onder druk

De Amerikaanse regering heeft de Indonesische president Soeharto onder zware druk gezet om op korte termijn financieel-eceonomische hervormingen door te voeren en het systeem van 'vriendjes-kapitalisme' af te schaffen....

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

De Amerikaanse minister van Financiën Robert Rubin en zijn onderminister Lawrence Summers hebben tijdens hoorzittingen van het Congres en in gesprekken met Amerikaanse kranten duidelijk gemaakt dat de VS genoeg hebben van Soeharto's getreuzel. President Clinton heeft al twee maal toe in telefoongesprekken het Indonesische staatshoofd dringend verzocht een begin te maken met die hervormingen.

De speciale gezant van de president, voormalig vice-president en ambassadeur te Japan, Walter Mondale, is op het ogenblik in Jakarta om Soeharto tot medewerking te bewegen. Een 90 minuten durende ontmoeting van Mondale met Soeharto leverde niets op.

De teleurstelling over de mislukking van Mondale's missie leidde onmiddellijk tot een verharding van de Amerikaanse houding. De vrijmaking van nog eens drie miljard dollar door het IMF op 15 maart is volgens Rubin en Summers gekoppeld aan 'adequate voortgang op het gebied van financieel-economische hervormingen'.

Rubin zei dat het IMF als Soeharto zich blijft verzetten 'voor een hele moeilijke afweging staat, gezien de verontrustende berichten over de wil van Indonesie om medewerking te verlenen'. Summers voegde daaraan toe dat de IMF-gelden niet naar Indonesië kunnen 'stromen als zij daar niet de goede dingen doen'.

In het Amerikaanse Congres neemt het verzet tegen de hulpoperaties van het IMF in Azië, en in Indonesië, in het bijzonder dagelijks toe. Rechtse senatoren en afgevaardigden vinden het principieel onjuist dat met IMF-gelden Amerikaanse, Europese en Aziatische bankiers worden beschermd tegen de werking van de markt. Progressieve Congresleden hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de hulp aan wat 'de dicatoriale Soeharto-kliek' wordt genoemd. Deze groep, die vooralsnog een minderheid vormt, eist onmiddellijke stopzetting van alle IMF- en bilaterale Amerikaanse hulp aan Indonesië.

Het afsnijden van de hulp aan Indonesië is misschien in financieel opzicht geen grote zaak, maar een dergelijk signaal zal door investeerders wordt opgevat als een onheilspellend teken. De VS en het IMF eisen dat Soeharto zijn plannen voor een gefixeerde wisselkoers voor de roepia laten varen, de monopolies, waar zijn familie en politieke vrienden van profiteren afschaft en reeks structurele monetaire en economische hervormingen doorvoert.

Rubin erkende dat de situatie in Indonesië 'zeer zorgwekkend en gecompliceerd is'. Hij legde het Congres uit dat Amerika niet afzijdig kan blijven omdat de Indonesische situatie 'economisch en geopolitiek van groot gewicht is'. De ontwikkelingen in Indonesië worden in de VS door alle grote media op de voet gevolgd.

Tijdens het debat in het Congres over Indonesië bleek bovendien dat de Amerikaanse regering de grootste moeite heeft om nieuw geld los te krijgen voor het IMF. Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zullen pas geld (14,5 miljard dollar) voor de Amerikaanse contributie aan het IMF beschikbaar stellen als gebleken is dat de Aziatische landen die IMF-hulp ontvangen zich strikt aan de voorwaarden houden.

Meer over