Ambtenaren eisen nog hoger salaris

De onderhandelaars van de ambtenarenbonden worden met het mes op de keel teruggestuurd naar de onderhandelingstafel...

De kaderleden maakten donderdagavond op een lange en rumoerige vergadering in Utrecht duidelijk dat ze het bereikte voorstel, dat woensdag voortkwam uit informele gesprekken met het ministerie, veel te weinig, te laat en te krap vinden.

Alleen om de onderhandelingen tussen de bonden en de overheid te laten doorgaan, schorten de rijksambtenaren hun al weken durende acties op. ‘Ons is heel duidelijk gemaakt dat er opnieuw wordt gestaakt als het hierbij blijft’, zegt Jan Willem Dieten, onderhandelaar van Abvakabo FNV.

De ongeveer 250 kaderleden in Utrecht kraakten vrijwel alle onderdelen van het bereikte voorstel. Die behelsde een driejarige cao met een inkomensverbetering van in totaal 10,5 procent.

De ambtenaren eisen echter meer loon, in een kortere periode en vinden de loonsverhoging tevens te laat ingaan.

‘De kaderleden hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze vinden dat ze een flinke achterstand ten opzichte van de marktsector hebben opgelopen en eisen dat hun werkgever zich veel royaler opstelt’, zegt Dieten.

‘De onderhandelaar van Abvakabo FNV zegt te weten wat hem te doen staat. ‘Ik vind het wel prettig om met zo’n druk te moeten onderhandelen. Zeker als je weet dat mensen ook bereid zijn actie te gaan voeren.’

Zijn CNV-collega Alfred Lohman had gedacht dat de ambtenaren in Utrecht wat reëler zouden zijn.

‘Er ligt een hoop frustratie’, verklaarde ook hij de onvrede. ‘Zij ervaren een achterstand en zien niet terug waarvoor zij hebben geknokt.’

Meer over