Almeerders stoten veel CO2 uit

Bureau berekent uitstoot per inwoner van grote gemeenten...

AMSTERDAM Een inwoner van Almere produceert bijna tweemaal zoveel CO2 voor zijn of haar mobiliteit dan een inwoner van Amsterdam. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent Leiden de relatief laagste CO2-emissie per inwoner.

Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Goudappel Coffeng. Aan de hand van gegevens uit het Mobiliteits Onderzoek Nederland berekende het bureau van alle gemeenten de CO2-emissie per inwoner. Ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot in Nederland is toe te schrijven aan verkeer en vervoer.

De keuze voor vervoermiddelen verklaart deels de grote verschillen. Steden met goed openbaar vervoer en veel fietsgebruik, zoals Amsterdam, Leiden en Delft, scoren aanmerkelijk beter.

Maar vooral de reisafstanden tot het werk en het voorzieningenniveau van de gemeente zelf zijn van grote invloed op de gemiddelde CO2-emissie. Dat verklaart de positie van Almere: veel inwoners van die gemeente reizen voor hun werk per auto richting Amsterdam.

Meer over