Alle zeilen bijzetten voor de laatste zorgklanten

Nu al tekenen zich belangrijke verschuivingen af op de zorgmarkt. Twee zorg- verzekeraars, twee winnaars over de belangrijkste thema’s...

De prijzenslag woedt nog volop tussen de zorgverzekeraars. De uiterste inzenddatum voor verzekerden die willen overstappen is verzet naar dit weekend, dus sommige verzekeraars zetten nog alles op alles om klanten binnen te halen. Maar langzaam kristalliseert de markt uit; er zijn grote winnaars en forse verliezers. De prijs en de kwaliteit van het collectieve contract speelden in deze eerste ronde een beslissende rol.

Gaston Sporre, voorzitter van de directie van Achmea Zorg en Hans Feenstra, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar houden nog een slag om de arm. Het zou kunnen zijn dat deze week nog postzakken vol afzeggingen en aanmeldingen binnenkomen. Maar indicaties zijn al wel te geven: Achmea heeft met alle merken nu 3 miljoen verzekerden en noteert een stijging van rond de 10 procent. De Friesland groeit met 15 tot 20 procent tenminste tot 475 duizend verzekerden.

Eén dag voor 1 maart reageren Sporre en Feenstra op de belangrijkste thema’s in de discussie rond het zorgstelsel:

Grootste verrassing: de massaliteit waarmee Nederlanders overstappen:

De komst van het nieuwe zorgstelsel is een mega-operatie zonder precedent, 16 miljoen Nederlandse verzekerden moeten deze maanden een nieuwe zorgverzekering kiezen. Verzekeraars en ministerie zijn ervan uitgegaan dat het overgrote deel van de Nederlanders bij de oude verzekeraar zou blijven. Nu blijkt dat tussen de 15 en 25 procent van de verzekerden overstapt naar een ander en nog eens miljoenen mensen gebruiken dit moment om hun verzekering aan te passen.

Sporre: ‘Vriend en vijand hebben zich hierop aardig verkeken. De markt is op drift geraakt. Het gaat niet alleen om overstappers, onze huidige groep verzekerden heeft bijvoorbeeld in meer dan een miljoen gevallen hun polis aangepast. Bij zulke grote processen moet iedereen van de vroege ochtend tot de late avond scherp zijn. Je blijft altijd kwetsbaar.’

Het gevecht om de prijzen:

Om zoveel mogelijk verzekerden binnen te halen, teren veel verzekeraars in op hun reserves. Het maakt dat consumenten nu een goedkope verzekering kunnen binnenhalen, maar ze worden wellicht volgend jaar al geconfronteerd met grote premiestijgingen. Sporre: ‘De toekomst zal leren of sommige verzekeraars zich niet te veel hebben laten meeslepen in de strijd om het collectieve contract. Om nog maar te zwijgen over het fenomeen van de gelegenheidscollectieven die alleen voor de korting gingen. Als volgend jaar de premies exorbitant stijgen schept dat weinig vertrouwen bij de verzekerden.’

Feenstra: ‘Het draait om prijs en kwaliteit. Je kunt met een lage prijs wel mensen binnenhalen, maar de tweede helft wordt pas volgend jaar gespeeld: slaag je er dan in ze binnen te houden met een goede service en een goede verzekering?’

De collectieve contracten als splijtzwam:

Door weinigen was voorzien dat er zo’n strijd rond de collectieve contracten zou losbarsten. Prijskortingen en uitbreiding van service maakten dat werkgevers tot eind februari bleven onderhandelen over de verbetering van de contracten met verzekeraars.

Sporre: ‘Wij dachten juist dat werkgevers hun handen van collectieve contracten zouden aftrekken, want de verplichting ze af te sluiten was weggevallen.’

Het tegendeel was waar. Sporre stelt dat de stelselwijziging ervoor zorgt dat zorg en sociale zekerheid veel dichter bij elkaar komen te liggen. Dit wordt duidelijk in de afspraken voor collectieve contracten die met de werkgevers zijn gemaakt. Daarnaast zijn mensen massaal van een individuele verzekering naar een collectief overgestapt.

Feenstra: ‘In de harde strijd werden vreemde instrumenten ingezet. Sommige verzekeraars denken blijkbaar dat het om een soort bromfietsverzekering gaat en zetten tussentijds allerlei extra lokkertjes in. Terwijl het om de gezondheid van mensen gaat. Zulk gedrag wekt geen vertrouwen.’

Winnaars en verliezers:

Ingewijden melden dat Agis (nu 1,6 miljoen verzekerden) als een van de vijf grote concerns klappen gaat krijgen. Sporre en Feenstra willen zich niet hierin mengen. Feenstra: ‘De landelijke én de regionale verzekeraars die hun zaakjes goed op orde hebben, winnen. Degenen met een slordige organisatie krijgen nu klappen.’

Administratieve druk en chaos:

Er is geen verzekeraar die durft te zeggen dat de ommezwaai naar het nieuwe stelsel zonder problemen zal gaan. Het soepel hanteren van de uiterste inzenddatum van 1 maart geeft al aan dat veel verzekeraars worstelen met de afwikkeling ervan. Achmea bijvoorbeeld zet alle zeilen bij om alle nieuwe instromers te kunnen administreren. Sporre: ‘Het is ongepast te zeggen dat deze operatie een leuke uitdaging is. De massaliteit en de complexiteit van de stelselwijziging mag niet worden onderschat. De politiek mag zich hiervan best rekenschap geven. ’

Feenstra: ‘Alleen door elke dag met dubbele ploegen te werken, houden we de boel net op orde.’

Cruciale punten voor het slagen van het zorgstelsel:

In het nieuwe zorgstelsel draait het draait niet alleen om een goedkope polis; oogmerk van minister Hoogervorst van Volksgezondheid is ook het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Dat hangt met name af van het gesprek tussen de zorgverzekeraars en het medische circuit. Vanuit dit circuit is de afgelopen tijd alles op alles gezet om duidelijk te maken dat ze niet gediend zijn van inmenging van de zorgverzekeraars,

Sporre: ‘Dat gesprek is noodzakelijk voor een betere zorg. Maar ik zie het wel als een medische hindernisbaan. Men zal zich in het medische circuit moeten realiseren dat kosten en kwaliteit van de zorg aan betekenis winnen.’

Tussen de ziekenhuizen onderling zullen afspraken moeten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de beste zorg kan worden gegeven. Nu wordt ervan uitgegaan dat ieder ziekenhuis goed is, en het is de vraag of dit klopt.

Feenstra: ‘Herverdeling van taken tussen ziekenhuizen en een volwaardig gesprek daarover zijn de crux voor het welslagen van de gewenste zorgomslag.’

Meer over