Alitalia lam gelegd door stakingen

Het personeel van de Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia heeft zaterdag en zondag voor de derde en vierde opeenvolgende dag door middel van stakingen voor een chaos in het vliegverkeer gezorgd....

De stakingen begonnen verleden week donderdag abrupt en leidden die dag tot het annuleren van bijna 200 vluchten; zaterdag gingen er 66 geplande vluchten niet door, zondag vervielen 90 van de 130 voorgenomen vluchten.

Het personeel van Alitalia was al die tijd vrijwel onafgebroken in vergaderingen bijeen om zich te beraden op de toekomst. Voorgenomen stakingen voor vandaag en morgen leken zondag, na overleg tussen vakbonden en regering, voorlopig van de baan.

Twistappel is het voornemen drastische saneringen bij Alitalia door te voeren. De vliegtuigmaatschappij (20-duizend werknemers) lijdt jaarlijks aanzienlijke verliezen. Onder druk van Europese regelgeving moet bovendien de Italiaanse staat afstand nemen van de onderneming en dat betekent dat er ontslagen zullen vallen.

Daar wordt al enkele jaren aan gewerkt en even zolang op onregelmatige tijden tegen geageerd door personeel en vakbonden. Voor komende woensdag staat een bijzondere zitting van de Italiaanse ministerraad op de agenda, waarin het onderwerp de vraag is hoe Alitalia gered kan worden. ‘Als Alitalia niet in staat is op de markt te blijven moeten we misschien denken aan de oplossing die in dergelijke gevallen normaal is’, sprak Minister van Welzijn Roberto Maroni zaterdag dreigend.

Van de precieze voornemens tot ingrijpen is nog niets bekend, maar gedelegeerd bestuurder Giancarlo Cimoli, die zijn sporen verdiende bij Trenitalia, zou de regering verstrekkende bezuinigingsvoorstellen hebben gedaan. De vraag is of de Italiaanse ministers van financiën en transport nu de druk oploopt nog bereid zijn Cimoli te dekken. Beide ministers onthouden zich tot dusverre van commentaar.

Voor woensdagmiddag, direct na afloop van de bijeenkomst van de ministerraad, staat een ontmoeting tussen regeringsvertegenwoordigers en de betrokken vakbonden op de agenda. Maar voor zinvol overleg, aldus de Italiaanse politici, moeten de werknemers van Alitalia eerst hun verantwoordelijkheid nemen en ophouden met hun stakingen. Gisteren zeiden zij die te zullen opschorten, maar nog niet af te blazen.

Meer over