Aldi-chauffeur zoent advocaat: hij mag weer werken

Aldi had de chauffeur die zich in de media kritisch uitliet over werkomstandigheden bij de supermarktketen niet mogen ontslaan. 'Vindt Aldi dit citaat nou echt schokkend?'

De Aldi-chauffeur die zijn ontslag aanvecht, gebaart naar zijn advocaat: dit is goed nieuws.

Aldi, de Duitse supermarktketen, had graag van chauffeur Willem van den Broek zelf vernomen dat hij klachten over de arbeidsverhoudingen had, betoogt Aldi-advocaat Alice van der Schee. Niet via de pers. Dáárom is hij ontslagen.

Het Aldi-personeel, dat in groten getale de zitting bijwoont, begint verontwaardigd te mompelen als Van der Schee stelt dat Aldi helemáál geen problemen met zijn personeel heeft. En van de intimidatie waarover de chauffeur tegen de media heeft gesproken, is ook 'ab-so-luut' geen sprake.

De verontwaardiging zwelt aan tot luid geroezemoes als Van den Broeks advocaat het woord neemt: 'Ik ben vanmorgen gebeld door vier medewerkers die in de Ziektewet zitten, en die vandaag, tussen half twaalf en twee uur (het tijdstip van de zitting, red.) een spoedcontrole krijgen.'

Ook betoogt hij dat sympathisanten van Van den Broek die een petitie hebben getekend, zich bij de directie van Aldi in Best moesten melden en onder druk zijn gezet om hun handtekening in te trekken.

Maar eigenlijk gaat deze zitting niet over mogelijke intimidatie van Aldi jegens zijn personeel; de hamvraag is of een werknemer zich anno 2004 kritisch mag uitlaten over zijn werkgever.

Ja, betoogt de rechter onomwonden. Want de zwaarste aanklacht op basis waarvan Aldi zijn chauffeur heeft ontslagen, is een 'vrij onschuldig' interview in het Radio 1-Journaal. De rechter citeert uit het transcript van dat interview dat 'niet eens zo heel negatief' was, en bovendien ook pósitieve dingen over Aldi bevat - dat het bedrijf zijn medewerkers goed betaalt, bijvoorbeeld. En over een citaat in het Eindhovens Dagblad: 'Vindt Aldi dat nou echt schokkend?'

De verdedigster van Aldi geeft toe dat Van den Broek zijn kritiek in de media weliswaar pas gaf nadat hem om een reactie werd gevraagd, 'maar hij had ook nee kunnen zeggen'.

Ook kritiseert ze de rol van de pers: journalisten zetten wel altijd in hun stukjes dat Aldi geen commentaar geeft, maar een or-lid in Best heeft haar verzekerd dat hij nog nooit door een journalist is benaderd. 'Hij had graag een reactie willen geven.' Maar als de journalisten haar tijdens een schorsing om haar visitekaartje vragen, of, 'oké, dan ten minste uw naam en telefoonnummer', en om een kopie van haar verweer verzoeken, zegt ze stellig: 'Nee, Aldi wil niet dat ik met de pers praat.'

Ter zitting blijkt dat Aldi geen functioneringsgesprekken met zijn personeel voert, dat het bedrijf stelselmatig elke dialoog met FNV Bondgenoten weigert, dat de chauffeurs geen rustpauze tijdens ritten mogen nemen, en dat Van den Broek terecht door de leiding zou zijn geschoffeerd 'omdat hij een factuur niet ter plekke had overhandigd'.

'Kon die niet even worden gefaxt?', vraagt de rechter.

'Nee, in het kantoor is geen fax', zegt de Aldi-advocaat.

'Zelfs kantonrechters hebben tegenwoordig een fax', riposteert de rechter. Hij verwerpt het ontslagverzoek van de supermarktketen.

Chauffeur Van den Broek neemt het gezicht van zijn advocaat tussen beide handen en geeft hem een zoen. Maandag gaat hij weer aan de slag.

Meer over