Akkoord over goedkopere medicijnen

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft een nieuw akkoord gesloten met de medicijnenfabrikanten, de apothekers en de zorgverzekeraars om de kosten van medicijnen te beteugelen....

In zijn begroting voor volgend jaar rekende de minister aanvankelijk op een besparing van 785 miljoen euro in 2006. Vorige maand bleek echter al dat hij meer wilde. Hij was toen nog in overleg met de koepelorganisaties van de geneesmiddelenindustrie (Bogin en Nefarma), de apothekers (KNMP) en de zorgverzekeraars (ZN).

Inmiddels hebben zij een akkoord bereikt. De extra besparingen moeten vooral komen uit het nog verder afromen van kortingen en bonussen van apothekers. Volgend jaar krijgen zij 78 miljoen euro minder, het jaar daarop gaat er nog eens 78 miljoen vanaf.

Verder kwamen de partijen overeen dat apothekers een nieuw financieringssysteem moeten krijgen. Die moet uiterlijk op 1 januari 2008 worden ingevoerd. De minister wil de zorgverzekeraars daarbij meer mogelijkheden geven om prijsafspraken met apothekers te maken.

Meer over