Ajax: alleen winst bij verkoop spelers

De voetbalclub Ajax maakt volgend jaar alleen maar winst als zij spelers verkoopt. De Ajax-leiding hoopt volgend jaar financieel de nul vast te houden....

Afgelopen boekjaar 2005-2006 boekte Ajax nog een positief operationeel resultaat van zeven miljoen euro. Maar door de uitschakeling voor de Champions league zijn de verwachtingen negatief bijgesteld. Met precies hetzelfde bedrag dat de club vorig jaar mocht ontvangen voor de deelname aan de hoogste Europese competitie.

De Uefa Cup, waar Ajax dit jaar in is beland, levert aanzienlijk minder geld op. ‘De winnaar van de Champions League krijgt 12,5 miljoen euro, die van de Uefa Cup 3,5 miljoen’, zegt Fontein.

Na aftrek van belastingen, afschrijvingen en rente bleef er van het operationele resultaat niets over. Ajax verloor 6,6 miljoen euro, tegen een winst van 2,8 miljoen een jaar eerder. Dit kwam vooral door een afwaardering van het belang in de Arena. Ajax bezit 13,2 procent van de aandelen van het voetbalstadion. Op basis van een herwaardering van de Arena heeft Ajax de waarde met 4,1 miljoen negatief moeten bijstellen, van 9,1 naar 5 miljoen euro.

Ook verdiende Ajax beduidend minder aan de transfers. In het boekjaar 2004/2005 was het resultaat van de vergoedingssommen, de afschrijvingen van spelers plus het resultaat van de aan- en verkopen, nog 16,4 miljoen door verkopen van Ibrahimovic en Van der Vaart. Vorig jaar bedroeg het resultaat slechts 2,1 miljoen euro, vanwege de verkoop van mindere goden als als Lobont, De Jong en Escudé.

Ondanks een verlies van een half miljoen, wil Ajax de deelneming in Ajax Cape Town (51 procent) vasthouden. ‘We zijn er geweest met de Ajax-leiding en zien erg veel mogelijkheden. We willen de club in meer naar het publiek brengen en in een volksbuurt vestigen.’

Ajax betaalde afgelopen boekjaar, dat afliep in juni, een bedrag van 36,2 miljoen euro aan salarissen. Dat is ruim 10 procent meer dan een jaar eerder. De omzet van Ajax nam toe van 66,6 miljoen euro naar 74,4 miljoen.

Meer over