Air marshals 'hadden geen keus'

Ofschoon kritische vragen worden gesteld, is in de Verenigde Staten overwegend met begrip gereageerd op het doodschieten door zogeheten air marshals van een vliegtuigpassagier die zich verdacht gedroeg....

Kort voor het geplande vertrek van de Boeing 757 met 113 passagiers aanboord doodden twee geheime agenten woensdagmiddag op het vliegveld vanMiami de 44-jarige Amerikaan Rigoberto Alpizar. De man zou te kennen hebbengegeven dat hij een bom bij zich droeg. In zijn bagage noch op zijn lichaamzijn explosieven gevonden. Van een mogelijke terreuractie is nietsgebleken.

Het Witte Huis verdedigde gisteren het optreden. Volgens eenwoordvoerder lijkt het erop dat de air marshals hebben gehandeld 'inovereenstemming met hun uitgebreide training'.

Alpizar, die samen met zijn vrouw uit Ecuador kwam en een overstapmaakte in Miami, maakte op medepassagiers een verwarde en onrustige indruk.Volgens zijn vrouw leed hij aan manisch-depressieve aanvallen en had hijgeen medicijnen bij zich, zo meldden verscheidene getuigen.

Ze vertelden dat ze de vrouw voortdurend zagen inpraten op haar man endat ze hem gerust probeerde te stellen. Een aantal passagiers vond desituatie bedreigend. Kort voor het vertrek rende Alpizar door het gangpadnaar voren. Op dat moment kwamen de air marshals in actie. Ze achtervolgdenAlpizar tot in de slurf naar de luchthaven.

Passagier Besheans: 'Ook zijn vrouw kwam naar voren en riep dat haarman ziek was. Enkele seconden later hoorden we schoten.' Een anderepassagier, Mary Gardner: 'De vrouw schreeuwde: o, mijn man, mijn man.'

Volgens James Bauer, het hoofd van de air marshals in Miami, hadAlpizar 'bedreigende woorden geuit waaronder een zin met als strekking dathij een bom had'. Een woordvoerder van het ministerie van BinnenlandseVeiligheid zei woensdagavond dat Alpizar 'in een tas leek te grijpen' ende vluchtbegeleiders daarna optraden.

Medepassagiers zeggen dat ze Alpizar niet over een bom hebben horenspreken. Volgens Mary Gardner moeten de air marshals net als de anderepassagiers gemerkt hebben 'dat er iets vreemds aan de hand was met hetechtpaar'.

Op de vraag of de air marshals zich niet op de hoogte hadden moetenstellen van de situatie voordat Alpizar begon te rennen, zei gisterenwoordvoerder David Adams: 'Dat is een taak van de stewards. Onze mensenkomen pas in het geweer als werkelijk gevaar dreigt.' Hij voegde toe datvolgens de instructies de air marshals iemand moeten doden die dreigt metexplosieven en weigert bevelen op te voeren. Alpizar zou een paar keergezegd zijn dat hij zijn tas moest laten vallen, wat hij niet deed. Adams:'Dan is er geen keus. Het is ter bescherming van de airmarshals en depassagiers.'

Passagier Gardner zei het 'volledig' eens te zijn met deze gedragslijn.Ze zei dat niemand zich op z'n gemak voelde in de omgeving van Alpizar. 'Ikzal je dit zeggen: iedereen was aan het bidden, iedereen.'

Meer over