Ahold opent kliklijn in Verenigde Staten

Het Amerikaanse Ahold-personeel beschikt sinds 28 mei over een officiële kliklijn. Via een gratis telefoonnummer kan iedere werknemer die meent dat een bepaalde kwestie te weinig aandacht krijgt, dit 'anoniem en vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week' melden, aldus bestuurslid Peter Wakkie van Ahold....

Een 'vakkundig interviewer' aan de andere kant van de lijn zorgt er vervolgens voor dat de klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Of, en zo ja welke misstanden er tot dusver zijn gemeld, is onbekend. Wakkie zegt zich geen zorgen te maken dat de kliklijn voor anonieme zwartmakerij en roddel misbruikt wordt: 'Alle klachten worden uiterst serieus behandeld, maar zonder daarbij de kwetsbare positie van de eventuele beklaagden uit het oog te verliezen.'

De kliklijn maakt deel uit van een bredere 'klokkenluidersregeling', welke later dit jaar bij heel Ahold operationeel moet worden. In augustus krijgen ook Nederland en de andere Europese landen hun eigen kliklijnen.

Met de klokkenluidersregeling geeft Wakkie verder invulling aan een omvangrijk integriteitsprogramma waarmee Ahold het geschonden vertrouwen van zowel beleggers als werknemers hoopt te herstellen. Een ander onderdeel bestaat uit een geavanceerd e-mailprogramma, waarmee een groep van ruim vijftienduizend Ahold werknemers 'op gevoelige posities' sinds kort met integriteitstoetsen wordt bestookt. Volgens Wakkie zijn de e-mailtoetsen in de eerste plaats bedoeld om 'elkaar scherp te houden', niet om sancties uit te delen, 'al zal iemand die te vaak zakt vroeg of laat wel een keer naar boven worden geroepen'.

Meer over