Nieuws

Afzetprijzen industrieproducten stijgen door dure olie


Olie-raffinaderij van BP in Rotterdam 
 Beeld Arie Kievit
Olie-raffinaderij van BP in RotterdamBeeld Arie Kievit

De afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten lagen in juni 2021 12,6 procent hoger dan in juni 2020, blijkt uit CBS-cijfers. De prijsstijgingen waren het sterkst in de olie-industrie en de chemische industrie. Dit is grotendeels te verklaren door het feit dat olie duurder is geworden. Ook andere grondstoffen – en het vervoer ervan – maakten een prijsstijging door.

Aan het begin van de coronacrisis in Nederland, in maart 2020, daalden de afzetprijzen van de industrie juist consistent, met de sterkste afname in april: 8 procent. In deze periode waren de olieprijzen ook lager vanwege verminderde vraag. Sinds februari 2021 stijgen de afzetprijzen weer.

De afzetprijzen in de industrie hangen nauw samen met de prijs van ruwe aardolie. Dit geldt met name voor de olie-industrie en de chemische industrie, waarin veel olie verbruikt wordt. In juni 2021 kostte een vat ruwe aardolie van het type North Sea Brent bijna 70 procent meer dan een jaar daarvoor. De prijzen in de olie- en chemische industrie stegen met respectievelijk bijna 52 en 35 procent in deze periode.

Het duurder worden van grondstoffen als ruwe aardolie heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke daarvan is schaarste door toegenomen vraag.

Meer over