Advies: geef defensie meer geld voor taken

Er moet meer geld beschikbaar komen voor defensie, wil Nederland in staat blijven zijn militaire en politieke ambities waar te maken....

De AIV, die onder leiding staat van oud-premier Lubbers, heeft het advies uitgebracht in het kader van de dit najaar door minister De Grave van Defensie uit te brengen Defensienota 2000. Een nieuwe herschikking van het militaire apparaat, zoals De Grave beoogt, kan volgens de AIV het benodigde geld niet opbrengen. De AIV zegt niet hoeveel extra middelen nodig zijn, bovenop de huidige veertien miljard gulden.

De PvdA wilde gisteren niet reageren. De partij komt volgende week met een eigen defensienota. Maar PvdA-fractievoorzitter Melkert sloot afgelopen zaterdag niet uit dat zijn partij meer geld wil voor defensie.

Premier Kok en Melkert hebben eerder al in de Tweede Kamer gezegd in elk geval tegen verdere bezuinigingen te zijn. En de PvdA verzet zich, met steun van een Kamermeerderheid, tegen de door De Grave voorgestelde afschaffing van een squadron F-16's. Dat heeft te maken met het succesvolle optreden van de jachtvliegtuigen in Kosovo. Melkert wees er in de Kamer ook op dat de toekomstige Europese defensie-samenwerking meer geld zal vereisen.

GroenLinks blijft ook na het AIV-rapport van mening dat defensie weliswaar meer parate eenheden nodig heeft, maar dat desondanks verder kan worden bezuinigd. 'Met 74 duizend mensen in dienst, kan Defensie er nog steeds slechts een paar duizend uitzenden', aldus GroenLinks-Kamerlid Harrewijn.

D66-Kamerlid van 't Riet vindt dat Defensie zelf geld moet vrijmaken door bij de landmacht de mobilisabele eenheden op te heffen. De VVD'er Van den Doel zegt dat met name Kosovo heeft aangetoond dat Nederland niet zomaar nee kan zeggen als om meer troepen wordt gevraagd, 'zeker als het zo dichtbij is'. En zowel in Bosnië als Kosovo is Nederland verplichtingen voor vele jaren aangegaan. Overigens komen ook GroenLinks en D66 nog met een eigen defensiestuk.

Omdat de internationale veiligheidssituatie volgens de analyse van de AIV de afgelopen jaren niet is verbeterd, is er geen aanleiding het bestaande ambitieniveau van de krijgsmacht te verlagen. Dat ambitieniveau houdt in dat Nederland gedurende drie jaar tegelijkertijd aan vier vredesoperaties wil kunnen deelnemen met eenheden ter grootte van een bataljon (ongeveer duizend man). Daarvoor is het volgens de AIV nodig de parate eenheden veel verder uit te breiden dan met de door De Grave voorgestelde achthonderd man.

Meer over