Acties advocaten vertragen 'monsterproces' vanwege boycot mestboekhouding Boeren berecht in veemarkthallen

Varkens mogen vanwege de pest niet meer op de veemarkt in Den Bosch komen, maar boeren wel. En een dikke honderd zaten er zelfs dinsdagochtend al, een dag voor de reguliere veemarkt....

Van onze verslaggever

DEN BOSCH

Justitie had de veemarkthallen uitgekozen voor een van de 'monsterprocessen' tegen veehouders die vorig jaar de door de overheid opgelegde mestboekhouding besloten te boycotten.

De boeren begonnen hun actie (onder het motto 'Wij zijn het zat') vorig jaar omdat zij de overheidsregels te streng vinden. Zo'n negenduizend boeren weigerden de mestformulieren in te vullen. Justitie maakte tegen tweeduizend proces-verbaal op. De boeren vinden dat willekeur. Volgens justitie betrof het de boeren die de meeste milieuschade veroorzaakten.

Enkele tientallen stonden de afgelopen maanden al terecht. Zij kregen een boete van zeshonderd gulden opgelegd, eventueel te vervangen door twaalf dagen cel. In hoger beroep werden de vonnissen steeds bekrachtigd en ook gisteren eiste officier van justitie G. Bos weer eenzelfde straf tegen de eerste 25 boeren die in het veemarktrestaurant aan de beurt kwamen.

Tot een eis tegen de resterende boeren kwam het gisteren niet, omdat de rechtszaak stevig uitliep. De advocaten van de boeren probeerden tot tweemaal toe rechter Gelderman te wraken: hij zou bevooroordeeld zijn, omdat hij in eerdere zaken boycottende boeren al eens had veroordeeld.

's Morgens moest vanwege die poging tot wraking heel het juridisch kader (rechters en advocaten) terug naar de rechtbank om het verzoek aan een speciale raadkamer voor te leggen. Die vond Gelderman wel geschikt, waarop de zaak anderhalf uur later toch weer kon worden voortgezet.

's Middags, toen de tweede 'tranche' boeren moest voorkomen, legden de advocaten wederom een wrakingsverzoek op tafel. Toen de speciale rechters voor de tweede maal hun collega geschikt bevonden, bleek het te laat om de rechtszaak af te maken. Temeer daar een aantal boeren het tegen vieren voor gezien hield. 'De koeien roepen', legde een van hen uit.

Eigenlijk hadden de boeren en hun advocaten gehoopt dat hun zaak helemaal niet meer voor de rechter zou komen. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe mestwetgeving aanvaard. Die is naar hun mening nog steeds niet adequaat, maar actiegroep 'Wij zijn het zat' heeft aangekondigd de strijdbijl te willen begraven in ruil voor een 'generaal pardon' voor de tweeduizend gedagvaarde boeren.

Officier van justitie Bos zei tijdens de rechtszaak daar niets voor te voelen. Achteraf bekende hij echter dat het justitie wel goed zou uitkomen. De boeren zouden dan wel een boete van vijfhonderd gulden krijgen, maar eventueel een strafzaak kunnen ontlopen. 'Daarvoor is echter wel een besluit van de minister van Landbouw noodzakelijk', benadrukte hij.

Meer over