ABP wil opties topbestuurders beteugelen

Het ambtenarenpensioenfonds ABP wil optie-regelingen voor topbestuurders aan banden leggen. Dit hangt samen met het nieuwe beleid van het ABP, dat zijn financiële kracht wil omzetten in daadwerkelijke invloed op ondernemingen....

Van onze verslaggever

HEERLEN

Samen met andere pensioenfondsen wil het ABP 'daadwerkelijke invulling van zeggenschap door aandeelhouders'. Dit betekent dat het fonds als grootaandeelhouder strengere controle gaat uitoefenen op de kwaliteit van de directies van ondernemingen met een beursnotering. Ook zal het dividendbeleid scherper worden gevolgd. Bovendien wil het ABP zijn invloed als aandeelhouder gebruiken om 'het ongebreideld gebruik van optieregelingen' in te dammen.

De actievere opstelling van het pensioenfonds betekent dat het ABP ook zal bekijken hoe directies omspringen met een begrip als 'zorgvuldig ondernemerschap'. 'Dit heeft met name betrekking op de verantwoordelijkheid van de onderneming jegens de werknemers en het milieu. Maar ook meer algemeen dienen ondernemingen een duidelijk beeld te hebben van hun maatschappelijke rol en dienen zij daaraan bewust invulling te geven', aldus het ABP. In de komende maanden gaat de directie van het ABP de bedrijven langs.

Het ABP wil niet optreden als waakhond. 'Ons belang is een zo goed mogelijke opbrengst van onze beleggingen, zodat wij de verzekerde een zo laag mogelijke premie in rekening kunnen brengen', aldus beleggingsdirecteur prof.dr. J. Frijns.

In navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk beraden ook de Nederlandse pensioenfondsen zich op de vraag hoe zij hun groeiende macht in de ondernemingen zullen gebruiken. Het ABP heeft een vermogen van 209 miljard gulden. De gezamenlijke financiële kracht van de pensioenfondsen bedraagt ruim 900 miljard gulden.

'Het belang van de institutionele beleggers voor de financiering van de Nederlandse ondernemingen valt moeilijk te overschatten', zei gisteren drs. J. Neervens, voorzitter van de directieraad van het ABP, bij de presentatie van het eerste jaarverslag van het fonds als geprivatiseerd bedrijf.

De pensioenfondsen, die traditioneel erg terughoudend waren met beleggingen, hebben zich de laatste tien jaar gestort op aandelen als beleggingsobject. Als overheidsinstelling mocht het ABP jarenlang helemaal niet in aandelen handelen, maar het haalt nu de schade snel in. Inmiddels belegt het fonds 18 procent van zijn vermogen in aandelen. Voor het jaar 2000 moet dat 30 procent zijn.

Als uitkomst van het overleg tussen de pensioenfondsen heeft het ABP nu als eerste 'een expliciet toetsingskader' opgesteld met de belangrijkste punten waarop het beleid van ondernemers zal worden getoetst, kondigde directievoorzitter Neervens aan. Omvangrijke uitdeling van opties die snel kunnen worden verzilverd, betekent een verwatering van het aandelenkapitaal en benadeelt dus ook het ABP als aandeelhouder, aldus beleggingsdirecteur Frijns.

Het toekennen van 1 procent van het aandelenkapitaal als optie vindt Frijns al veel. 'In ieder geval moeten opties een flink aantal jaren niet kunnen worden verzilverd. En er moet volstrekte duidelijkheid zijn over het karakter ervan.' Frijns noemde de actie van het ABP een onbedoeld samenvallen van twee doelen. 'Het personeel van bedrijven wil niet dat een onevenredig deel van de productie wordt uitgedeeld aan weinigen, en wij willen geen verwatering van onze belegging.'

Meer over