ABN Amro wil privatisering energiesector

ABN Amro vindt dat de Nederlandse energiebedrijven zo snel mogelijk geprivatiseerd moeten worden. Hiermee sluit de bank zich aan bij de mening van S....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Volgens J. van den Berg, een van de schrijvers van het ABN Amro-rapport over de Nederlandse energiesector, kan de privatisering al binnen een jaar beginnen. 'Ze kunnen makkelijk een bepaald percentage van hun aandelen bij een ander bedrijf stallen. Sommige energiebedrijven hebben hiertoe de statuten al veranderd.'

Een beursgang zal wat langer vergen, maar ook dat zal niet moeilijk zijn, meent Van den Berg. 'Een beursnotering zal voor diverse energiebedrijven een logische vervolgstap op privatisering kunnen zijn', aldus het rapport.

'ABN Amro is van mening dat privatisering van de Nederlandse energiesector op korte termijn onontkoombaar is', schrijft Van den Berg in het rapport. Volgens Van den Berg moeten de bedrijven hun eigen vermogen versterken omdat zij in de gelibaliseerde stroommarkt moeten opboksen tegen kapitaalkrachtige buitenlandse concurrenten. Hun huidige aandeelhouders, gemeenten en provincies, zijn daar veelal niet toe bereid.

Wijers liet eind juni tijdens het debat in de Eerste Kamer over de nieuwe Elektriciteitswet weten dat niet meer dan 49 procent van de aandelen van de energiebedrijven in handen van private ondernemingen mogen komen. De zeggenschap over de energiebedrijven moet in elk geval tot 2003 bij de hudige aandeelhouders, veelal gemeenten en provincies, blijven.

De minister wil voorkomen dat private ondernemingen misbruik maken van hun monopolie. De elektriciteitsmarkt wordt weliswaar geliberaliseerd, maar dat gebeurt in etappes. Consumenten kunnen pas over tien jaar kiezen bij wie ze hun stroom kopen en zouden vóór die tijd de dupe kunnen worden van een energiebedrijf dat een privaat monopolie heeft.

Het is de vraag of de nieuwe minister van Economische Zaken dezelfde mening heeft als Wijers. Mocht een nieuwe minister een snelle privatisering voor de energiebedrijven mogelijk willen maken, aldus een woordvoerster van EZ, dan zal een dergelijk voorstel wel eerst door het parlement moeten worden goedgekeurd.

ABN Amro komt op verzoek van de energiebedrijven met het rapport naar buiten. 'Zij hameren er ook al op maar vangen steeds bot. Wij zien het nut er ook van in', aldus Van den Berg.

De bank signaleert bovendien 'een ruime belangstelling van diverse binnenlandse en buitenlandse financiële en strategische partijen om te participeren in Nederlandse energiebedrijven'. Daarbij plaatst de bank de kanttekening dat er wel eerst een paar problemen moeten worden opgelost omtrent grote kosten die in het verleden op instigatie van de overheid zijn gemaakt en nu nog op de balans van mening energiebedrijf rusten. Nederland telt vier stroomproducenten en ongeveer dertig distributiebedrijven.

ABN Amro is niet de enige bank die belangstelling heeft voor de energiebedrijven. Vorige maand liet ING weten, eventueel samen met een buitenlandse oliemaatschappij of gasbedrijf, deel te willen nemen in de Nederlandse stroombedrijven.

ING-bestuurder H. Lindenbergh zei vorige maand te verwachten dat er grote verschuivingen komen op de elektricitesmarkt. 'Het moet heel raar lopen als ING daar niet bij betrokken is. Binnen zes maanden is er duidelijkheid', zei hij toen. De ING-bestuurder zei ook bereid te zijn tijdelijk te participeren, bijvoorbeeld tot een beursgang.

Meer over