Aantal overnames stijgt sterk

Het bedrag dat gemoeid is met overnames in het buitenland door Nederlandse ondernemingen is in de eerste helft van dit jaar geëxplodeerd....

ANP

AMSTERDAM

Dat blijkt uit een inventarisatie van het accountants- en adviesbureau KPMG. De enorme toename van de grensoverschrijdende investeringen is geen verschijnsel dat zich tot ons land beperkt. Wereldwijd is er sprake van een extreme waardestijging. In de eerste helft van dit jaar waren er 2192 grensoverschrijdende overnames met een waarde van ruim 440 miljard gulden. Vorig jaar ging het om 2317 overnames met een totale waarde van 260 miljard.

Meer over