Aantal doden in verkeer flink gedaald in 1998

Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar met ruim 8 procent gedaald. In 1998 zijn 1066 personen om het leven gekomen door een verkeersongeluk....

In bijna alle leeftijdscategorieën zijn minder dodelijke slachtoffers gevallen, maar in verhouding is de afname het grootst onder de jongste en oudste verkeersdeelnemers. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).

Er zijn vorig jaar vooral minder dodelijke slachtoffers onder motorrijders en fietsers gevallen. Inzittenden van personenauto's vormen veruit de grootste groep verkeersdoden. In 1998 was zelfs meer dan de helft van het aantal doden inzittende van een personenauto.

In 1998 zijn 194 fietsers verongelukt ten opzichte van 242 dodelijke slachtoffers het jaar daarvoor. Onder motorrijders daalde het aantal doden van 92 naar 76.

Meer over