Aantal bijstandontvangers daalt, voor het eerst sinds de crisis

Voor het eerst sinds de crisis is het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering gedaald, bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rens Blom
Minister Schippers:
Minister Schippers: "Door ouderen voor het minimumloon en met een fatsoenlijke cao laten werken in bijvoorbeeld het onderwijs kan de hoge werkdruk van docenten omlaag."Beeld anp

De uitstroom betrof vooral 27- tot 45-jarigen. Het aantal 45-plussers in de bijstand blijft daarentegen groeien. Deels is dat het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd (nu 66 jaar) en deels (vermoedelijk) is dat te wijten aan leeftijdsdiscriminatie.

Volgens het CBS telde Nederland eind vorig jaar 461 duizend bijstandsgerechtigden, 3.500 minder dan in 2016. Het is de eerste daling sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Een woordvoerder van het CBS geeft aan dat de verbetering van de arbeidsmarkt, die al een tijdje aan de gang is, nu ook doorwerkt in de bijstandscijfers. Als de werkloosheid terugloopt, komen degenen die nog niet zo lang werkloos zijn als eersten weer aan het werk. Dat zijn de WW'ers. Bijstandsgerechtigden zijn meestal langer werkloos en daardoor minder in trek bij werkgevers. Nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, vinden ook steeds meer mensen vanuit de bijstand een baan. Hoewel: dat geldt vooralsnog alleen voor bijstandsgerechtigden tussen de 27 en 45 jaar.

Het aantal 45-plussers dat van de bijstand moet leven, nam in 2017 nog met vijfduizend toe. Vorig jaar ging de pensioenleeftijd met drie maanden omhoog, waardoor ouderen langer in de bijstand zitten voordat ze recht hebben op AOW. Daarnaast speelt mee dat ouderen vaker langdurig in de bijstand zitten dan 45-minners. 'Maar liefst 60 procent van de 55-plussers heeft al vijf jaar of langer bijstand, terwijl dit voor 36 procent van alle bijstandsontvangers geldt', licht de CBS-woordvoerder toe.

Het is geen geheim dat werkgevers liever jongere mensen aannemen dan een 55-plusser die al jaren thuiszit. Volgens de Utrechtse hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers komen oudere bijstandsgerechtigden maar mondjesmaat weer aan het werk. 'En dat zal voorlopig wel zo blijven, of werkgevers moeten vanwege de krapte in sommige sectoren meer ouderen gaan inschakelen', zegt hij. Volgens Schippers moet de overheid voor deze groep 'basisbanen' creëren in de publieke sector. 'Door ouderen voor het minimumloon en met een fatsoenlijke cao laten werken in bijvoorbeeld het onderwijs kan de hoge werkdruk van docenten omlaag. Bovendien doen die mensen dan gewoon weer mee, in plaats van dat ze aan de kant staan.'

Eind vorig jaar ondertekenden meer dan honderdduizend Nederlanders een petitie om werkzoekende 55-plussers een basisinkomen te geven: een maandelijkse uitkering waar ze niets voor hoeven te doen. Hoogleraar Schippers vindt dat een slecht en duur idee en ziet liever dat er via basisbanen 'zinvol werk' wordt gedaan.

Het aantal bijstandsgerechtigde jongeren (tot 27 jaar) bleef in 2017 nagenoeg gelijk. Er kwamen vorig jaar zesduizend bijstandontvangers met een niet-westerse achtergrond bij. Dat waren vooral asielzoekers die een verblijfsvergunning kregen en daarmee het recht op bijstand.

null Beeld de Volkskrant
Beeld de Volkskrant
Meer over