A 2 Maastricht is plots knelpunt af

De lobby voor de toltunnel door Maastricht zal er zeker niet makkelijker op worden, nu de opstoppingen op de A 2 als sneeuw voor de zon zijn verdwenen sinds de verkeerslichten anders zijn afgesteld....

Automobilisten die dagelijks gebruikmaken van de A 2 in Maastricht zijn enthousiast. Sinds een maand zorgt een computerprogramma voor een ongekende groene golf over de zes kruispunten. Wie vanuit de richting Luik komt, kan op drukke tijden redelijk vlot doorrijden. Alleen de noordkant van Maastricht kent in de ochtendspits nog een file, maar die is aanmerkelijk korter dan voorheen.

Rijkswaterstaat heeft drie jaar aan het systeem gewerkt. Detectielussen in het wegdek houden tegenwoordig de verkeersintensiteit op de verschillende kruispunten en afritten bij. Op basis van die informatie zet een computer de stoplichten zo lang mogelijk op groen. Een eerste evaluatie heeft uitgewezen dat de ochtendfile aan de noordkant van Maastricht gemiddeld een uur korter duurt.

'Het systeem blijkt succesvoller dan we dachten', zegt V. Bronkhorst van Rijkswaterstaat. 'De files waar iedereen over klaagde, zijn sneller voorbij en rijden sneller door. Ook het sluipverkeer rond Maastricht is minder geworden. Op de vrijdagavonden moeten we het groen zelfs wat terugschroeven, omdat er anders te hard wordt gereden.'

De projectleider benadrukt evenwel de tijdelijkheid van het nieuwe verkeerssysteem. 'Over een paar jaar lopen we weer vast', voorspelt hij.

Per etmaal verwerkt de A 2 in Maastricht zestigduizend voertuigen. Die intensiteit groeit met 3 procent per jaar. De prognoses gaven de gemeente vorig jaar aanleiding alarm te slaan. Den Haag zou snel moeten meebetalen aan een ondertunneling van de A 2, vond het college, want tegen de tijd dat een dergelijk project klaar is - over zo'n vijftien jaar - is de Limburgse hoofdstad onbereikbaar voor autoverkeer geworden.

De gemeente opperde daarna het plan van een toltunnel. Als het rijk niet wil meebetalen, zouden passerende automobilisten het project van vijfhonderd miljoen gulden moeten betalen. Voor wethouder J. Aarts van Maastricht blijft de tunnel absolute noodzaak: 'Over tien jaar hebben we hier een verkeerstoename van 50 procent. Dat los je met geen techniek meer op. Bovendien blijven we zonder die tunnel met een gigantische lawaai- en stankoverlast zitten.'

Meer over