DagboekR.H. Dana

Zwemmen met de boeggolf van een stoomboot

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Prent uit de ‘Universal Geography, Maps & Illustrations’ , rond 1890. Afgebeeld is een nederzetting van oorspronkelijke bewoners van de San Blas-eilanden.
 Beeld Getty
Prent uit de ‘Universal Geography, Maps & Illustrations’ , rond 1890. Afgebeeld is een nederzetting van oorspronkelijke bewoners van de San Blas-eilanden.Beeld Getty

Melanesië, 28 juli 1835

Op deze dag vertrok de Mexicaanse brik naar San Blas. Dit was de brik die op het strand was gelopen en naar San Diego was gekomen voor reparaties. Toen alles geregeld was, ging zij onder zeil met een lichte bries en zij liep net de haven uit toen twee ruiters in volle vaart het strand op kwamen en een boot trachtten te krijgen om achter de brik aan te roeien.

Omdat er geen te vinden was, boden zij een handvol zilver aan iedere Kanaka die al zwemmend een brief aan boord zou kunnen brengen. Een van de Kanaka’s, een sterke, goedgebouwde kerel, wierp onmiddellijk al zijn kleren af, behalve zijn zeildoekse broek, deed de brief in zijn hoed en zwom het schip na.

Gelukkig was er weinig wind en het schip vorderde langzaam, zodat hij het, ofschoon het een mijl uit de kust was, snel inhaalde. Hij vloog door het water en had de boeggolf van een stoomboot; ik had nog nooit van mijn leven ­iemand zo zien zwemmen.

Zij bemerkten hem op het schip maar draaiden niet bij, zij dachten waarschijnlijk dat de brief niet veel goeds inhield; de wind bleef echter zwak en hij kwam langszij, ging aan boord en overhandigde de brief.

De kapitein las de brief en zei dat hij geen antwoord had mee te geven, gaf hem een glas brandewijn en liet hem weer overboord springen.

R.H. Dana (1815-1882), schrijver en zeeman. Ingekort fragment uit Twee jaar voor de mast. Vertaling J. van der Hoeve. Hollandia, 1977.

Meer over