'Zo dreigt een wildwest-samenleving'

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft het voor elkaar dat het OM het dossier over de Deventer moordzaak heropent. Maar hij moet ophouden met zijn beschuldigingen op internet, vindt rechter Steven van Dissel....

Er zitten gevaarlijke kanten aan acties van burgers alsMaurice de Hond. Dat vindt rechter Steven van Dissel, raadsheerbij het Gerechtshof in Den Haag. Hij is bang dat Nederland een'wildwest-samenleving' wordt. 'We moeten oppassen dat we niet eensoort internetvervolging krijgen, waar burgers tegenover elkaarstaan.'

Van Dissel is bestuurslid van de NVVR, de beroepsverenigingvan rechters en officieren van justitie. Hij heeft kritiek op DeHond omdat de opiniepeiler publiekelijk klusjesman Michaël deJ. beschuldigt van de Deventer moord, terwijl een ander door derechter is veroordeeld.

'Ik twijfel niet aan de intenties van mensen als De Hond. Maarje moet drie keer nadenken over de manier waarop je dat doet. Opzijn website geeft De Hond zijn eigen rechterlijke oordeel'over die klusjesman. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Iedereendie betrokken is bij zoiets, heeft het recht gehoord te worden.Dat het hier niet gebeurt, vind ik gevaarlijk.'

Het is toch niet erg dat burgers meedenken met de rechter?

'Natuurlijk kan dat. Alleen hebben we eeuwen geledenafgesproken dat burgers niet zelf met beschuldigingen in depubliciteit komen, maar daarmee naar de politie gaan. Zakenworden tot op de bodem uitgezocht en informatie wordt openbaartijdens de zitting. De verdachte kan daar reageren op debeschuldigingen. Daarna oordeelt de rechter. In ons rechtssysteemzijn er veel meer waarborgen dan op internet, waar je mensenenorm kunt beschadigen. Dat gevaar wordt onderschat.'

Burgers doen dit, omdat ze weten dat rechters in een aantalzaken fouten hebben gemaakt.

'Die gedachte kan ik best volgen; zeker na de incidenten dieveel aandacht hebben gekregen, zoals de Schiedamse parkmoord.Maar daaruit moet je niet de conclusie trekken dat het OM en derechters niet voor hun taak zijn berekend. In ons systeem kun jezaken opnieuw laten bekijken, als je niet tevreden bent. Er ishoger beroep mogelijk en een oordeel van de Hoge Raad. Daarnamoet iedereen zich neerleggen bij een uitspraak.'

Dat is moeilijk als de verkeerde is veroordeeld. Maurice deHond zegt: 'Ik moet dit doen, anders wordt de zaak nooitheropend.'

'Ook rechters kunnen er slecht mee leven dat een onschuldigevastzit. Je moet dat risico zo klein mogelijk maken, maar wekunnen nooit uitsluiten dat er fouten worden gemaakt. We moetendaarmee leren leven, want je moet ergens een streep trekken. Eris altijd wel iemand die beweert dat hij nieuwe informatie heeft,maar meestal voegt dat niets toe. Alleen in uitzonderlijkegevallen kan er aanleiding zijn een zaak nader te onderzoeken.Dat heeft De Hond voor elkaar gekregen, en dat is op zichpositief. Maar hij moet het OM in stilte zijn werk laten doen.'

Wat is het gevolg van de toenemende kritiek op justitie?

'Dat het gezag van rechters en het OM wordt ondermijnd.Burgers worden kritischer en ook sommige politici zijn nietaltijd zakelijk in hun oordeel over rechterlijke uitspraken. Jekunt niet eindeloos kritiek opstapelen. Ik maak me daar zorgenover. Want dit raakt de basis van ons rechtssysteem. We hebbenafgesproken dat onafhankelijke buitenstaanders oordelen overgeschillen. Maar dat systeem werkt alleen als mensen vertrouwenhebben in de rechter.'

U kunt toch tegen een stootje?

'Op zichzelf is er niets tegen kritiek. Maar de rechterlijkemacht is kwetsbaar. Politici zijn gekozen, daarvan kun je zeggen:we willen een ander. Rechters worden voor het leven benoemd,zodat ze onafhankelijk kunnen oordelen. Daarom moeten we derechter vertrouwen. Er is geen goed alternatief voor onsrechtssysteem.'

Meer over