dagboekCornelis Bijl de Vroe (1879-1945)í

Zijne Excellentie hoort even graag zagen als zingen

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Erik van den Berg
Buitenzorg, het zomerpaleis van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië op Java, ca. 1925 Beeld Getty
Buitenzorg, het zomerpaleis van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië op Java, ca. 1925Beeld Getty

Buitenzorg, 27 januari 1916

Gingen naar het concert van gewijde muziek, een heele bezoeking voor de Gouverneur Generaal, die de toonkunst niet bemint. ‘Ik zal er maar heen gaan’, zeide hij slachtoffersgewijs, ‘anders zeggen ze nog dat ik op ’t laatst van mijn loopbaan onmuzikaal geworden ben.’

Even voor de uitvoering werd de voornaamste kracht, mevrouw Last, ongesteld, waar Van Oostrom Soede vele verontschuldigingen over maakte. Hoe veel geruster ware hij geweest in de wetenschap dat Zijne Excellentie even gaarne hoort zagen als zingen.

We kwamen er over te spreken hoe de Duitschers gevreesd werden door de bondgenoten om hunne rusteloze energie. De Engelsche consul Beckett was dezer dagen ten paleize. ‘You don’t know what dangerous fellows they are’, zeide hij. I know.

Een feit is het, vertelde de Gouverneur Generaal, dat de Duitschers ook tegen ons de inlanders opzetten, in ’t idee: je kunt nooit weten of we nog eens oorlog met Holland zullen krijgen. In de Indische Partij maakten zij propaganda voor het zenden van revolutionaire geschriften naar Britsch Indië, tengevolge waarvan de hoofdman dier partij Douwes Dekker (een achterneef van Multatuli, red.) in Hongkong werd gevangen genomen en te Singapore gevangen gezet.

Cornelis Bijl de Vroe (1879-1945), adjudant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ingekort fragment uit Rondom de Buitenzorgse troon. Fibula-Van Dishoeck, 1980.

Meer over