Ziek

Ik heb er weer een. Vorige week zondag gekocht op de boekenmarkt in Tilburg. Een aanwinst voor mijn groeiende collectie verminkte boeken....

Het exemplaar van 'De ziekte' is afkomstig uit een bibliotheek van de kapucijnen, en een angstvallige pater heeft lang geleden een vijftal passages afgeplakt met strookjes papier. Met een deugdelijke Bilderdijk-uitgave ernaast kun je vaststellen waarom de pater-bibliothecaris deze passages heeft onttrokken aan het oog van de lezer. Bijvoorbeeld: er is een regel waarin Bilderdijk het woord 'teeldrift' gebruikt.

Je kunt daar smalend over schrijven. Over de preutsheid, de minachting voor literatuur, het kleingeestige en de wereldvreemdheid van zo'n kapucijn. Over zijn angst voor teeldrift, en zijn morele winstbejag.

Ernstiger echter is het recentere ziekteverschijnsel der prentenhandelaren. Zij amputeren de afbeeldingen uit een oud boek en verkopen die per stuk. Dat brengt meer op. De antiquaar van wie ik het geamputeerde exemplaar van 'Reize door de Majorij' kocht, vertelde het mij zonder blikken of blozen: gelddrift. Maar hij vond zichzelf de ziekste nog niet. Hij snijdt immers de originele gravures wel uit het boek, maar hij plakt er ook fotokopieën van de afbeelding voor in de plaats.

Voor dit gemutileerde exemplaar van 'De Reize' moest ik hem honderd gulden betalen. Wat ik graag gedaan heb, voor het laatste boek dat ik bij hem gekocht heb.

Meer over