Zeven nieuwe leden voor Raad voor Cultuur voorgedragen

De ministerraad heeft zeven nieuwe leden voorgedragen voor benoeming in de Raad voor Cultuur. Eerder werd al bekend dat Els Swaab voorzitter van de nieuwe Raad voor Cultuur zal worden ....

Swaab heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze niet per 1 meimaar per 1 januari 2006 kan beginnen met haar voorzitterschap.

De benoeming is voor vier jaar. Voorgedragen zijn GerardRooijakkers, bijzonder hoogleraar Nederlandse Etnologie enwerkzaam bij het Meertens Instituut in Amsterdam; René Boomkens,hoogleraar sociale en culturele psychologie en voormaligbijzonder hoogleraar popmuziek; Riek Bakker, stedenbouwkundigeen landschapsarchitecte die tal van stadsprojecten leiddewaaronder de Kop van Zuid in Rotterdam en het Utrecht CentrumProject; Henk Scholten, directeur van de Utrechtse schouwburg;filmmaakster Tessa Boerman; oud-gedeputeerde in Groningen Mirjamde Meijer. Gerard Hulshof, voormalig bestuurslid van de NOS ennetmanager van Nederland 1, wordt herbenoemd.

Meer over