Witte toekomst

Frits Weeda was maar kort fotograaf, van 1958 tot 1965. Toen volgden zijn scheiding en een ziekenhuisopname, bij welke gelegenheid hij van een psychiater te horen kreeg dat hij zich maar inbeeldde dat hij een kunstenaar was en zijn werk niets voorstelde....

Wim de Jong

Die documentaire van Marc Schmidt, Fotograaf zonder camera, werdwoensdag uitgezonden in Dokwerk (NPS). Een portret dat zich in sfeer,inhoud en impact ontwikkelde als een foto in een ouderwetschemicaliënbadje. Heel langzaam kwam er tekening in de schaduwen, de hardecontrasten en de grofkorreligheid van een getourmenteerd, mislukt leven.Maar wie het geduld wilde opbrengen om zoveel sober verfilmde vergeefsheidtot het einde toe uit te zitten, kon concluderen dat aanpak en stijl vanSchmidt in 55 minuten hun indringende uitwerking niet hadden gemist.

De KRO is er met zijn inspiratie-hupsakee-filosofie de omroep niet naarom mismoedig te zijn over de maakbaarheid van het dagelijkse bestaan.Sterker nog: we konden ons als 'volkje' gisteren in een nieuwe 'nationaletest' uitspreken over hoe we Nederland in 2020 aan onze voeten wensen tezien liggen. Aan de hand van veertig stellingen waarop thuis interactiefkon worden gereageerd en standpunten daarover van panels van jongeondernemers, politici, pasgetrouwde stellen, waarzeggers, politie-agentenen Bekende Nederlanders, werd in anderhalf uur een indruk gegeven van watwe als natie binnen 15 jaar aan wensen gerealiseerd willen zien.

Ja-of-nee-vragen in De toekomst van Nederland onder andere: autovrijedagen, een minister van Waterzaken, een gekozen premier, statiegeld ophuishoudelijk afval, het lidmaatschap van de EU, de republiek, deafschaffing van de publieke omroep, genetische manipulatie van voedsel, deterugkeer van de gulden, euthanasie, VN-missies, openbaar onderwijs, en deverplichtstelling van de bijbel en de koran op middelbare scholen.Belangrijkste vaststelling: in 2020 zijn we bij de KRO nog steeds wit,groen in energie en oranje in onze aanhankelijkheid jegens het koningshuis.Niets bruins of zwarts in onze toekomst te bespeuren.

Meer over