‘Wilders helpt de commerciëlen’

Slacht Loeki de Leeuw, sluit de STER en help met het advertentiegeld dat nu naar de Publieke Omroep gaat de kranten, betoogden PVV-voorman Geert Wilders en fractielid Martin Bosma zaterdag in de Volkskrant....

Erik Dekker, woordvoerder SBS (SBS 6, Veronica, Net 5):

‘Wij verzetten ons al langer tegen de bevoordeling van de Publieke Omroep. Die eet mee uit de ruif van de adverteerders, met honderden miljoenen staatssteun. Dat is oneerlijke concurrentie, helemaal nu we allemaal hard moeten lopen voor elke euro. Wij zijn oprecht vóór het publieke bestel, maar dan niet op twee gedachten hinkend. Beter is een bestel dat geheel door de overheid is gefinancierd, zonder reclamegeld. En met programma’s die maatschappelijk iets bijdragen, niet met amusement.’

ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob:

‘De grootste winnaars van het reclamevrij maken van de publieke omroep zullen de commerciële zenders zijn. De heer Wilders maakt hier echt een verkeerde inschatting.’

Henk Hagoort, topman van de Publieke Omroep, vandaag op de Forum-pagina van de Volkskrant:

‘Wanneer de overheid zou besluiten de STER af te schaffen, vloeien deze gelden niet terug naar de Nederlandse burger. Ze verdwijnen dan als winsten in de zakken van de buitenlandse aandeelhouders die achter de Nederlandse kranten en commerciële tv-zenders schuilgaan.’

Het weblog TVFormats:

‘Geert Wilders zijn laatste knettergakke idee gaat over het stoppen van reclame op de Publieke Omroep. (...) Maar adverteerders willen tv en geen oud papier. SBS en RTL staan dus handenwrijvend langs de kant. Straks wordt er gewoon een intellectuele SBS 7 en RTL 9 opgericht om het tegen de plinten klotsende geld op te vangen.’

SP-Kamerlid Jasper van Dijk:

‘Wilders’ voorstel is eigenlijk gericht tegen de Publieke Omroep in zijn geheel. Wij steunen die, maar vinden principieel dat reclame er niet thuis hoort. Het is de vraag of dat leidt tot meer advertenties in kranten, maar begin eens met één reclamevrije zender. Of, nog bescheidener: een reclamevrij jeugdblok, dus geen reclames rondom kinderprogramma’s.’

CDA-Kamerlid Joop Atsma:

‘Wilders’ redering is zo krom als wat. Als geen reclame meer gemaakt kan worden bij de publieke omroepen, gaan adverteerders naar de commerciële zenders en niet naar kranten.’

Kees Spaan, voorzitter van de Nederlandse Dagblad Pers, door Wilders beticht van een ‘uiterst slappe lobby’:

‘Als Wilders bedoelt dat de lobby van Hilversum heel sterk is, heeft hij gelijk. Bij Kamerdebatten zie ik zo tien mensen van de omroepen, dat kunnen wij ons niet veroorloven. En de Publieke Omroep wordt altijd gesteund door CDA en PvdA. Maar in de kern heeft Wilders gelijk: er is geen eerlijke concurrentie tussen de omroepen en de kranten. De omroepen kunnen gesubsidieerd allerlei activiteiten ondernemen. Dat klopt niet en daar moet wat aan gebeuren, helemaal nu kranten het moeilijk hebben.’

Meer over