Weinig geld multi-etnische cultuur

Multiculturele kunstinstellingen ontvangen een fractie van wat de gemeente Amsterdam in totaal aan structurele subsidie toekent aan culturele organisaties. Eén op de vijf kunstinstellingen in Amsterdam was in de periode tussen 2005 en 2008 ‘cultureel divers’ – ze streven naar een andere, meer (multi)-etnische samenstelling van zowel publiek als personeel....

Tussen 2005 en 2008 ontvingen ze 2,8 miljoen euro ten opzichte van 73,9 miljoen euro voor de overige kunstinstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van LAgroup, een onderzoeksbureau voor de culturele sector.

‘Doel van dit rapport is om te kijken hoe het cultuurbeleid er tien jaar na de plannen van Rick van der Ploeg voor staat’, zegt Stephen Hodes van LAgroup. Destijds wilde staatssecretaris Van der Ploeg dat culturele instellingen 3 procent van hun subsidie zouden besteden aan het werven van een breder publiek. De cultuursector moest een betere afspiegeling worden van de maatschappij.

‘Verhoudingsgewijs zijn er in Amsterdam inderdaad meer cultureel diverse instellingen bijgekomen, maar ze krijgen nog maar een klein deel van het geld’, zegt Hodes. Jarrod Fransisco, directeur van theatergroep Likeminds, nam in samenwerking met ondere andere Paradiso en de Stadsschouwburg het initiatief tot onderzoek door La Group. ‘Ik wist eigenlijk al lang dat het er zo voorstond, maar toch ben ik geschrokken’, zegt Fransisco.

In twee opzichten staat het toegekende subsidiebedrag voor cultureel diverse instellingen in de periode 2005 en 2008 niet in verhouding, stelt Hodes van LaGroup. ‘Het is zeer gering ten opzichte van het totale subsidiebedrag en het is geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van Amsterdam, waar meer dan dertig procent allochtoon is.’

Nog onduidelijk is waar de oorzaak ligt in het verschil in subsidiestromen.‘Dat moet nog nader worden onderzocht’, zegt Hodes.

Gisteren is het rapport aangeboden aan wethouder Carolien Gehrels. ‘Het is ontegenzeggelijk een klein bedrag, de 2,8 miljoen euro subsidie’, zegt Gehrels. Maar toch behoeven de resultaten volgens haar enige nuance. ‘Ook gevestigde Amsterdamse podia als Paradiso en de Stadsschouwburg bereiken een steeds diverser publiek.’

Het probleem is volgens Gehrels niet dat de multiculturele instellingen de weg naar de overheid niet weten te vinden. ‘De multiculturele instellingen zijn vaak klein en jong en moeten nog groeien. Ook de gevestigde kunstinstellingen zijn ooit zo begonnen.’

Meer over