WEEKBLADEN

De meeste weekbladen blikken vooruit op de parlementsverkiezingen die over een jaar worden gehouden. VN en Elsevier concentreren zich op de positie van D66; HN-Magazine op die van het CDA....

HN-MAGAZINE

Is er nog een toekomst voor het CDA? Na een duik in de geschiedenis van de christen-democratie luidt de conclusie:

Als het CDA geen kans ziet, en daar lijkt het op, de christen-democratie een duidelijk karakter te geven, dan zal deze partij verder verschrompelen tot een gezelschap van wat mokkende lieden die blijven nazeuren over 'hun goeie ouwe tijd'.

Dan is er nog een vraag die beklemt: waar komt die graaimaatschappij, die losgeslagen hebzucht vandaan?

ELSEVIER

De fractievoorzitter van D66, Gerrit-Jan Wolffensperger, schetst in een vraaggesprek de ontwikkeling naar een politiek tweestromenland: een progressief en een conservatief blok, net als in Groot-Brittannië en Duitsland. Over de naderende verkiezingsstrijd:

Uiteraard zullen de PvdA en VVD in de campagne betogen dat D66 niet nodig is voor Paars II. Maar ze zullen ook roepen: stem maar op ons, want we nemen D66 toch wel mee. Het gevaar om te worden verstoten is even groot als het risico te worden doodgeknuffeld. Wij zullen daar tegenover stellen dat D66 wél nodig is voor paars én dat wij een zelfstandige positie innemen met ideeën die het waard zijn te worden verwezenlijkt.

Verder heeft Elsevier een fotoreportage over de 'monumenten van de atoomangst', ofwel het uitgebreide netwerk van schuilkelders en commandoposten dat Nederland in de jaren vijftig bouwde om voorbereid te zijn op een kernoorlog met de Russen. Het omslagartikel gaat over de invoering, plus haken en ogen, van de vermogenswinstbelasting die staatssecretaris Vermeend van Financiën voorbereidt ter indamming van het graaien.

VRIJ NEDERLAND

Hoewel D66'er van het eerste uur, heeft oud-staatssecretaris Laurens Jan Brinkhorst van Buitenlandse Zaken altijd een soort LAT-relatie met zijn partij gehad. In 1994 werd hij niet gevraagd. Van Mierlo eiste het ministerschap op. Het is ook zijn zorg dat D66 in de komende verkiezingen niet wordt vermalen.

Het gaat er om de VVD van een te grote groei af te houden. We moeten als lijsttrekker iemand hebben die vooral in liberale kring aanspreekt. Wat dat betreft is het ook verstandig geweest dat Van Mierlo het heeft laten afweten. Die heeft nog nooit één stem van de VVD afgehaald.

Met liefde is de fotoreportage over het Groot Jostiband Orkest uit Zwammerdam gemaakt. De meeste orkestleden spelen keyboard, melodica of elektronische accordeon, en soms klinkt zelfs de viool of de contrabas van ome Arie even boven de elektronica uit. Eens per maand spelen zij in de orkestbezetting - honderd min of meer verstandelijk gehandicapten - voor publiek.

Honderd verstandelijk gehandicapten samen de Zuiderzeeballade laten spelen, is zo al moeilijk genoeg.

HP/DE TIJD

De concurrenten van de VVD zijn als de dood dat Bolkestein het minderhedenvraagstuk zal aangrijpen om stemmen te winnen. De PvdA gaat in het tegenoffensief met het loslaten van het voorkeursbeleid voor allochtonen.

Er werd te veel naar de kansarme allochtonen gekeken en te weinig naar de kansarme mens in het algemeen. Autochtone Nederlanders, zei Wallage, kregen daardoor het gevoel dat ze werden achtergesteld.

Verder wordt de vraag gesteld of mensen die de doodswens uiten ook echt willen sterven. De schrijver komt er niet uit, en tal van bekende Nederlanders evenmin. Aardig is de reportage uit Kesteren, dat de dodenherdenking niet op de Dag des Heren wenste te vieren, maar een dag eerder, op 3 mei. Dominee Karens, tegen herdenken op welke dag dan ook, fulmineert:

Mensen die kransen leggen of langs de weg lopen met bloemen, die bidden niet, daar vrees ik voor. Dat is komedie en niet Gods wil.

DE GROENE

De Nation of Islam heeft een meerjarenplan om zwart Amerika geheel autonoom en zelfvoorzienend te maken. Dat is een zware klus. Muhammed:

Onwetendheid is het grootste probleem waar onze gemeenschap mee te kampen heeft. De brothers in Harlem weten niet wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Het is een koud kunstje om een lijk uit een graf te halen, maar het is oneindig veel moeilijker om zij die geestelijk dood zijn weer op te wekken.

Het Groene-essay gaat over de filosoof Arthur Schopenhauer.

Schopenhauer mokt en staat op de rand van een diepe depressie. Ook met zijn trouwplannen wil het niet vlotten. Bij nader inzien concludeert hij dat de traditie gelijk heeft en vrouwen niet samengaan met een wijsgerige roeping.

Henk Thomas

Meer over