Wat topvoetbal bij een mens kan aanrichten

Titel: Winston Bogarde - Deze neger buigt voor niemand...

Wie is die Marcel Rözer? Rözer is voormalig journalist vande Arnhemse Courant, Sport International, Sportpaleis De Jong enJohan. Hij was zelf een frivole buitenspeler met een goudentechniek bij FC Bennekom.

Wat zien we op de cover? Op de cover staat Winston Bogarde,de voormalige voetballer van Sparta, Ajax, AC Milan, Barcelonaen Chelsea. Op zijn bovenarm de getatoeëerde vlag van Suriname.

Zien we een vriendelijk mens? Nee, wij zien een argwanend inde camera kijkende man.

Is dat ook de man uit het boek? Zeker. Deze biografie vanWinston Bogarde gaat over wantrouwen. Tegenover alles eniedereen.

Waar gaat het boek nog meer over? Over zelfoverschatting. Hettweede grote thema. Na zijn periode bij Ajax en een paar goedewedstrijden in het Nederlands elftal vat bij Winston de zekerheidpost dat hij een zeer grote speler is met een schitterende staatvan dienst. En dat de hele wereld daarvoor een diep respect moetopbrengen.

Deed de wereld dat dan niet? Nee. Niet voldoende in elk geval,vond Winston. En het viel ook eigenlijk wel mee, met dieschitterende staat van dienst. Na zijn in ruzie geëindigdeverblijf in Amsterdam volgden een mislukt verblijf in Milaan, eengrotendeels mislukt verblijf in Barcelona en een totaal misluktverblijf in Londen.

Vanwaar die titel? Bogarde is ervan overtuigd dat de helewereld, althans de blanke, tegen hem is omdat hij zwart is. Maarhij buigt niet. Zo moeten we zijn soms wat vreemde reactiesverklaren: die hebben te maken met eeuwen van onderdrukking.

Vreemde reacties? Winston heeft voortdurend ruzie. Demeestgebruikte woorden in het boek zijn 'Wát nou? Wát nou?' Datroept hij om de haverklap tegen iedereen die hem dwarszit. Eniedereen zit hem dwars, of tenminste bijna iedereen, dus hijroept dat ook heel vaak. Daarna wil hij de betreffendegesprekspartner in elkaar rammen.

Dus Winston is vaak kwaad? Heel vaak. Eigenlijk voortdurend.Je wordt daar wel een beetje moe van.

Is het een goed geschreven boek? Rözer heeft gekozen voor dejongensboek-stijl. Surinaams jongetje uit het Witte Dorp inRotterdam verovert de grote wereld. Die stijl werkt op delachspieren, zeker in combinatie met de rauwe werkelijkheid inde wereld van Winston Bogarde.

Wat is je indruk van Bogarde, na lezing? Personificatie vande krankzinnigheid in het voetbal. Elk besef van de realiteitlangzaam maar zeker kwijtgeraakt. Zeer vermoeiende man. Eeuwigslachtoffer. Maar gelukkig voor hem wel miljoenen op de bank.

Kopen? Ja. Dit boek zegt veel over wat topvoetbal enheldenverering bij een mens kunnen aanrichten.

Meer over