BoekenKort

Vrouwen op weg naar de top laten geen kansen liggen

null Beeld Prometheus
Beeld Prometheus

Eentje moet de eerste zijn, daarna wennen mensen eraan. De eerste Nederlandse vrouwelijke profvoetballer, de eerste vrouwelijke Tweede Kamervoorzitter, de eerste vrouwelijke concertmeester, de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van een groot accountantskantoor, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van de SGP en de eerste vrouwelijke president van de KNAW. Marianne Joëls, hoogleraar neurobiologie, interviewde Vera Pauw, Jeltje van Nieuwenhoven, Cécile Huijnen, Stephanie Hottenhuis, Lilian Janse, José van Dijck en nog zes vrouwen die Eerste Vrouw op hun gebied waren.

Zelf is Joëls een van de weinige Nederlandse hoogleraren in een bètavak. Ze was de allereerste vrouwelijke voorzitter van haar vakvereniging. Typerend is een gesprek dat zij als jonge wetenschapper voerde met drie niet-wetenschappelijke medewerksters, over zwangerschap. Zij opperde dat zij weleens de volgende zou kunnen zijn. De collega’s reageerden verbaasd: ‘O ja, jij bent ook een vrouw!’ De vrouwen die Joëls interviewde zijn heel verschillend. Sommige hebben kinderen, anderen niet, wat veel uitmaakt. Ze hebben gemeen dat hun ouders vonden dat ze niet onderdeden voor hun broers, en dat ze kansen grepen als die zich voordeden. Vera Pauw, die met twee broers een drieling vormt en veel met hen op straat voetbalde: ‘Ik ging aan de slag zoals jongens dat doen, doelgericht.’ (Aleid Truijens)

Marianne Joëls: Baanbreeksters – Twaalf vrouwen over hun weg naar de top. Prometheus; € 22,50.

Meer over