Voorpagina woensdag strijdig met uitgangspunten

De voorpagina is de etalage van de krant. Die pagina is ook een ijkpunt voor de geloofwaardigheid van de krant....

Afgelopen woensdag is het daarmee fout gegaan. Dat vindt een aantal lezers, dat vind ik, en - zo is gebleken - dat vindt ook een aantal redacteuren.

De bedenkingen van een lezer uit Utrecht raken de keuze van de opening van de krant, de fotokeuze, en het stukje over de stranding van treinreizigers in een weiland bij Abcoude. Hij vraagt zich af wat het nieuws over de verdwenen Molukse gelden op de belangrijkste plek van de pagina doet. 'Er zaten toch bombardementen aan te komen in Joegoslavië?'

Inderdaad, de betekenis van het nieuws dat NAVO-chef Solana opdracht geeft tot militaire actie tegen Joegoslavië heeft ontegenzeglijk meer invloed op het leven en toekomst van niet alleen de lezers dan het 'eigen nieuws' - hoe interessant en exclusief ook - dat de kerkvoogdijraad van Molukse kerken zich voor miljoenen heeft laten oplichten.

De indringende reportage vrijdagochtend onder de kop 'Bel de NAVO maar', sist de gemaskerde agent onderstreept die betekenis nog eens. Dat 'eigen nieuws' stond dan ook terecht over zeven kolom direct onder de titel van de krant.

Hoewel de stap van Solana op zich te verwachten was, was dat die dag toch het belangrijkste nieuws. Dat had dus, volgens de uitgangspunten van de redactie, de opening van de krant moeten zijn of minstens prominenter worden gebracht. De redactie schoot hier tekort in haar rol van notulist van de geschiedenis.

Bij de bespreking van de krant woensdagochtend oordeelt ook een aantal redacteuren dat er een verkeerde keuze is gemaakt. Achteraf kun je vaststellen dat de redactie er dinsdagavond te zeer op gespitst is geweest om het 'eigen nieuws' - de Molukse gelden - als opening van de krant te brengen.

Het leed zou misschien nog te overzien zijn geweest als niet de foto van de 'bebloede' gekruisigde Jezus - volgens de Utrechtse lezer het werk van een gefrustreerde katholieke redacteur - op de voorpagina was geplaatst, maar een foto met betrekking tot het NAVO-besluit. Een foto van vluchtelingen of oorlogshandelingen, of van de NAVO-voorbereidingen.

Het verweer dat de redactie al heel veel foto's uit het oorlogsgebied heeft gepubliceerd, is op zich een argument, maar is toch van minder belang.

Een absoluut verkeerde keuze was naar de opvatting van zowel een aantal lezers als een deel van de redactie ook het stukje over de gestrande trein bij Abcoude. Volgens de Utrechtse lezer is het geen journalistiek verslag, maar eerder 'een column die, als al in de krant, zeker niet thuishoort op de voorpagina'. Hij vindt het een tendentieus verhaal, nogal anti-trein, dat zeker scoort aan de borreltafel en op verjaardagen. Een gedegen verhaal over de achtergronden van de problemen met en bij het openbaar vervoer was hem liever geweest.

De auteur meldt bij navraag het stuk eigenlijk te hebben geschreven voor de rubriek Dag in Dag uit. De avondredactie echter besloot dat het goed zou passen bij het artikel op de voorpagina over het kabinetsbesluit om de NS naar de beurs te brengen.

'We berichten regelmatig over de problemen bij de spoorwegen. Deze keer wilden we eens iets anders doen, maar we beseffen ook dat er dan altijd lezers zijn die tegen zo'n andere aanpak zijn', zegt de chef van de avondredactie.

Een Haagse lezer, fan van de auteur, zegt weer zeer te hebben genoten. 'Wat kan die man pakkend schrijven! Bravo! Als ex-spoorforens kon ik mij helemaal inleven', schrijft hij.

Die lof neemt niet weg dat ook ik vind dat het stuk over de treinstoring op de verkeerde plek stond en in ieder geval weinig of niets bijdraagt aan een voorpagina waar uit principe het nieuws van af zou moeten spatten.

Meer over