100 jaar de Volkskrant28 juli 1928

Voor de Olympische Spelen moest je in 1928 even doorbladeren

Uit de Volkskrant van zaterdag 28 juli 1928 valt niet op te maken dat het land in de ban was van de ‘negende Olympiade’, die deze dag in Amsterdam door prins Hendrik zou worden geopend. De voorpagina werd die dag gevuld met flarden buitenlands nieuws, een commentaar over een drankbestrijderscongres en berichten uit en over de rooms-katholieke arbeidersbeweging. Voor sport moesten de lezers even doorbladeren, zelfs als het om de Olympische Zomerspelen ging.

De voorpagina van 28 juli 1928 Beeld Volkskrant
De voorpagina van 28 juli 1928Beeld Volkskrant

Dat zou de volgende dagen niet anders worden: in de pikorde van het nieuws stond sport nog achter de berichten over land- en tuinbouw. De verslaggever ter plaatse leek zich bij de onbetekendheid van zijn werk te hebben neergelegd. De weersomstandigheden leken hem meer bezig te houden dan de verrichtingen van de olympiërs. In geen wedstrijdverslag ontbraken verwijzingen naar ‘dikke zwarte luchten’, ‘malsche regenbuitjes’, zondvloedachtige taferelen, Venetiaanse toestanden en straten die op kanalen leken.

Met de prestaties van de Nederlandse deelnemers was het de eerste dagen van de Olympiade even droevig gesteld. Steeds werden zij door Amerikanen of Finnen ‘gedeclasseerd’, of gaven ze er de brui aan zodra ze begrepen ‘dat het toch niets uithaalt’. ‘In de rij der athletische volken staan wij zoo ongeveer op de laatste plaats’, stelde de verslaggever na een paar dagen berustend vast. ‘ Indien we uit de verkregen resultaten de conclusie zouden willen trekken dat de Hollandsche natie als geheel in lichamelijke vaardigheid achter staat bij de meeste andere volken, ziet het er niet best met ons uit.’

Nieuwlichterij

En dan waren er nog de nieuwigheden waaraan hij maar niet kon wennen. ‘Voor de eerste maal sinds het bestaan der Olympiade treden (bij de 100 meter hardlopen, red.) dames op. We hebben over dit chapiter onze meening al gezegd en herhalen nog eens dat we hiervan geen voorstanders zijn. De wedstrijden van dezen middag hebben ons in onze overtuiging versterkt, want het is heusch geen vrouwelijkheid dat van deze hardloopwezens uitstraalt. De geweldige kracht die de dames moeten ontwikkelen, ontnemen haar de echt vrouwelijke trekken, die we in het zwakke geslacht zoo gaarne zien.’

Een ander nevenverschijnsel dat zijn ergernis wekte, was de gretigheid waarmee de Amsterdammer de Spelen aangreep voor de verkoop van ‘Olympiade-koffie, thee, cacao, bier, ranja, citroen en andere dranken’. ‘Vanuit de dagen der Oost-Indische Compagnie vloeit echt handelsbloed door zijn aderen, en de toevoer van Israëlitisch bloed uit Portugal en Polen heeft dit handelselement belangrijk geaccentueerd.’

Zelfs de tenues van de Nederlandse sporters staken pover af bij die van hun mededingers, stelde de verslaggever met kennersoog vast. ‘Het blauwe, wit gebiesde jasje met oranje wapen, de witte broek en schoenen, maar vooral dit akelig dunne strooien hoed met oranjelint, deden het slecht. Misschien dat de vreemdelingen ons in dit opzicht een goed lesje hebben gegeven tegen den tijd dat we gaan of niet gaan naar Los Angelos.’ Hij doelde natuurlijk op Los Angeles, waar de Olympische Spelen van 1932 zouden worden gehouden. Maar daarop leek hij zich niet erg te verheugen.

In een wekelijkse serie kijken we terug op hoe de Volkskrant de afgelopen 100 jaar verslag deed van historische gebeurtenissen. Reageren? 100jaar@volkskrant.nl

Meer over