Review

Victor Hugo was hier is een allegaartje, maar daarom niet minder lezenswaardig

Voor het boekje Victor Hugo was hier heeft samensteller en vertaler Johan Everaers elke snipper informatie over het bezoek van de vermaarde schrijver en politicus aan het Zeeuwse Schouwen-Duiveland uitgeplozen. Het resultaat is een allegaartje, maar daarom niet minder lezenswaardig en onderhoudend.

Beeld de Volkskrant

Victor Hugo (1802-1885) ontvlucht Frankrijk in 1851 omdat hij zich had verzet tegen de staatsgreep van Louis-Napoléon Bonaparte. Via België komt hij eerst op kanaaleiland Jersey, later vestigt hij zich op Guernsey, waar hij onder meer zijn beroemde roman Les Misérables schrijft. Als schrijver en politicus was Hugo al bekend, maar tijdens zijn ballingschap wordt hij een levende legende.

Victor Hugo was hier - Victor Hugo op Schouwen-Duiveland

Non-fictie
Johan Everaers
Uitgeverij Liverse; 84 pagina's; €15,95.

In de zomer van 1867 loopt heel Zierikzee uit om de grote man te verwelkomen. Zijn zoon Charles doet verslag van het bezoek in En Zélande, waarvan de vertaling hier is opgenomen. Hij is enthousiast over de gevels van Zierikzee en over de klokkentoren van het stadhuis, 'transparant, overdadig versierd, licht en lucht doorlatend'. Voor het lelijke nieuwe kerkgebouw heeft hij geen goed woord over. Victor Hugo is het met hem eens, blijkt uit diens dagboekfragmenten. Hij vraagt de gemeentesecretaris om de oude gotische klokkentoren die ernaast staat te beschermen tegen de architect.

Verder te lezen: artikelen uit plaatselijke kranten van destijds, foto's van 'de spijker', een grote nagel die Hugo meenam vanaf de top van voornoemde klokkentoren, beschrijvingen van andere schrijvers die al dan niet in Zeeland zijn geweest (sommigen hebben alleen Charles Hugo's reisverslag gelezen, weten we nu dankzij vertaler Everaers), twee verslagjes van min of meer geslaagde bedevaarten van plaatselijke Hugo-kenners en afsluitend: het nawoord van de vertaler en een stadswandeling.

Meer over