TaalgebruikLezerspost

Verschillende, verscheidene en meerdere

Volkskrantlezers vinden veel. En misschien wel het meest vinden ze iets van ons taalgebruik. Terecht?

Bart Koetsenruijter
null Beeld anp
Beeld anp

Wie en wat?

Pieter Houdewind stuit geregeld op zinnen als deze, in de krant van 12 september: ‘Dat lijkt mee te vallen, stelt advocaat Bart Nooitgedacht, die verschillende teruggekeerde Syriëgangers bijstaat.’ Houdewind: ‘Verschillende, gelukkig niet steeds dezelfde.’ Volgens hem zou je hier verscheidene of meerdere moeten schrijven.

Heeft de lezer gelijk?

Nee. Het is een opmerking die vaker onze kant op komt, maar inmiddels wordt verschillende in de betekenis van enkele, een aantal algemeen aanvaard. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Van Dale deze betekenis nog altijd reserveert voor informeel taalgebruik. Gelukkig hoeft de krant niet altijd formeel te zijn.

Meer over