Vermeulenprijs naar componist Richard Ayres

De Matthijs Vermeulenprijs 2003 voor compositie (7,5 duizend euro) is toegekend aan de 38-jarige Richard Ayres voor zijn ensemblestuk NONcerto....

Van onze verslaggever

De Vermeulenprijs, de belangrijkste prijs voor compositie in Nederland, bleef buiten schot bij de herinrichting van de achttien Amsterdamse Kunstprijzen die opgingen in een 'Amsterdamprijs voor de Kunsten'.

De gemeente Amsterdam handhaaft de Vermeulenprijs 'zonder bemoeienis'. Vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, Buma, concertpodium De IJsbreker, Componisten '96 en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst hebben de organisatie op zich genomen. Dat comité ijvert ook voor het opnieuw instellen van de sinds 1972 niet meer uitgereikte Sweelinckprijs voor compositorische oeuvres.

Meer over