Verliesfontein is een verhaal van alle tijden

Meesterlijke verhalen.

Beeld .

Halverwege de indrukwekkende roman Verliesfontein van de Zuid-Afrikaanse schrijver Karel Schoeman (76) verzucht Kallie, die de bezetting van zijn dorp door Boerencommando's heeft meegemaakt: 'Kijk naar me; luister naar me. Ik heb ook ooit geleefd.' Het is een uitspraak die de werkwijze van Schoeman typeert. Verliesfontein is het eerste deel van een trilogie waarvan deel twee, het magnifieke Dit leven en deel drie, Het uur van de engel, al eerder verschenen. In alle drie laat Schoeman mensen aan het woord die door de grote geschiedenis zijn veronachtzaamd.

Verliesfontein speelt zich af tijdens de Tweede Boerenoorlog. De Kaapkolonie staat onder Brits gezag, maar de Boeren uit de aangrenzende Oranje Vrijstaat betwisten dit. In 1901 vallen ze het dorp Fouriesfontein binnen. Een dorp waar tot dan toe Engelsen en Boeren in redelijke harmonie hebben samengeleefd. De bezetting trekt diepe scheidslijnen door het dorp.

FICTIE

Karel Schoeman

Verliesfontein

Uit het Afrikaans vertaald door Rob van der Veer

Brevier; 288 pagina's; €22,50

Tussen de botsende Britten en Boeren staat de zwarte bevolking, over wier hoofden en ruggen de strijd wordt beslist. Schoeman personifieert dit conflict in de figuur van Adam Balie, een intelligente, welbespraakte kleurling die door de Boeren wordt doodgeschoten. Voor hem wordt geen monument opgericht, voor een zoon van een rijke Boerenfamilie wel.

Deze ongerechtigheid heeft Schoeman met Verliesfontein willen corrigeren en dat is hem op meesterlijke wijze gelukt. Per hoofdstuk laat hij een personage herinneringen ophalen, in een spreektaal vol herhalingen en wendingen.

Het maakt dat je in de kamer zit, en luistert naar een verhaal van alle tijden: 'Over en weer loopt het prikkeldraad, wordt mens van mens gescheiden, van elkaar verdeeld in dit onverzoenlijke land.'

Meer over