Verkoop drijft AT5 in handen commercie

De Amsterdamse tv-zender AT5 wordt van de hand gedaan door Amsterdam. De commissarissen van de zender zijn niet blij. 'Commerciële partijen willen maar één ding: geld verdienen.'..

Van onze verslaggever Frank van Zijl

Teleurgesteld en boos zijn de commissarissen van de Amsterdamse zenderAT5. Het college van burgemeester en wethouders doet de publiekestadszender van de hand. Voor eind november moet de gemeenteraad instemmenmet de verkoop van AT5 aan Chellomedia, voor het symbolische bedrag vanéén euro.

Paul Luijten, VVD-senator en sinds jaar en dag voorzitter van de raadvan commissarissen van AT5, en commissaris Harry de Winter,mediaondernemer, menen dat Amsterdam de publieke zender moet behouden.

AT5 heeft een groot bereik onder de allochtone Amsterdamse bevolking enheeft bewezen de functie van onafhankelijke nieuwsbron in de stad met vervete vervullen. De politiek kan het zich daarom niet permitteren de zenderde rug toe te keren, vinden ze.

Harry de Winter citeert verontwaardigd uit een opiniebijdrage vanburgemeester Cohen en voorzitter Herman Wijffels van deSociaal-Economische Raad in de Volkskrant van 1 september. Nog geen driemaanden geleden braken beiden een lans voor het publieke omroepbestel,waarin het kabinet het mes zette. Cohen waarschuwde voor commercialiseringvan de tv.

De Winter citeert: 'De situatie gaat lijken op die in de VS: heel veelcommerciële omroepen die sterk op elkaar lijken en allemaal de meerderheidder kijkers aan zich willen binden door de meerderheid te vertellen wat demeerderheid wil horen.'

Ondernemer De Winter, sinds twee jaar commissaris bij AT5, snapt niethoe Cohen tegelijkertijd kan instemmen met de verkoop van AT5. Hij kwam deburgemeester wel eens tegen, 'bij de grimeer van AT5', waar hij zijnprogramma Wintertijd opnam. Daar gaf Cohen aan het belang van een publieketv-zender voor de stad groot te achten. De teloorgang van AT5, daar zou deburgemeester zich persoonlijk tegen keren.

De Winter en Luijten kunnen er niet bij: terwijl Cohen op het ene podiumeen vurig pleidooi voor publieke tv houdt, verkoopt het college op hetandere de eigen publieke zender. Luijten: 'Ook de VVD is voor een sterkepublieke omroep.' AT5 kost Amsterdam jaarlijks 1,8 miljoen euro aansubsidie. De commissarissen en de directie moesten dat bedrag jaarlijksvoor de poort van de hel wegslepen.

Amsterdam liet eerder onderzoeken wat met AT5 moest gebeuren. Eerst wassprake van een fusie met RTV Noord-Holland, later opperden adviseurs vanBoer & Croon een publiek-privaat avontuur. Uiteindelijk meldde zich ditnajaar XS4ALL en Chellomedia als overnamekandidaten. Chellomedia (deprogrammatak van kabelbedrijf UPC) bleek in de onderhandelingen de bestepartij.

De gemeente Amsterdam heeft garanties bedongen voor behoud van deonafhankelijke nieuwsuitzendingen. Volgens Luijten en De Winter heeftChellomedia zich daarbij soepel opgesteld.

De Winter: 'Commerciële partijen willen maar één ding: geldverdienen. Dat is tenslotte hun doelstelling. Dan kun je allerlei garantiesvragen, maar zodra het slecht gaat met het bedrijf, wordt ingegrepen.Anders gaat de tent failliet.'

Volgens de commissarissen wordt AT5 door het college van B en Wafgestoten omdat het de gemeente aan een visie op media ontbreekt. DeWinter: 'Eerst verkoopt men de kabel, nu verkoopt de verantwoordelijkewethouder Belliot de omroep.' Luijten: 'Het mediabeleid van Amsterdam isontwikkeld en wordt uitgevoerd door externe consultants. Dat is echt vande zotte.' De Winter koestert de stille hoop dat de raadscommissie voorcultuur en lokale media alsnog een blokkade opwerpt voor de verkoop.Donderdag had hij hierover een gesprek met Lodewijk Asscher,fractievoorzitter van de PvdA.

Meer over