Veel poppodia vrezen faillissement

AMSTERDAM - De Nederlandse poppodia vrezen voor ontslagen en faillissementen nu 60 procent vorig jaar verlies heeft geleden. Het kabinetsvoornemen om het btw-tarief voor podia te verhogen van 6 naar 19 procent kan zelfs 'een doodsteek' zijn.

Optreden van de Last Shadow Puppets in Paradiso © Guus Dubbelman/ de Volkskrant Beeld
Optreden van de Last Shadow Puppets in Paradiso © Guus Dubbelman/ de Volkskrant

Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) gisteren bekendgemaakt. De leden van de NVNPF hebben over 2009 een gezamenlijk verlies geleden van 2,2 miljoen euro. Het negatieve resultaat is te wijten aan sterk stijgende kosten.

Uit de vandaag te verschijnen jaarcijfers over 2009 van 47 bij de VNPF aangesloten poppodia blijkt dat het gemiddelde bezoek per popconcert met ruim 3 procent is gedaald. Dat is de eerste daling in vijf jaar.

Oplopende kosten
De kosten voor het organiseren van een concert zijn met ruim 30 procent gestegen. Dit komt door oplopende gages van artiesten en hogere kosten voor huisvesting. De stijgende programmakosten zijn steeds doorberekend aan het publiek, dat de concertkaartjes de afgelopen jaren gemiddeld 35 procent duurder zag worden.

Tot 2009 leverde de kostenstijging volgens de VNPF weinig problemen op voor de sector, omdat het publiek voor concerten en clubavonden sinds 2004 groeide, waardoor meer inkomsten werden gegenereerd. Sinds vorig jaar stagneert die belangstelling, mogelijk mede als gevolg van de financiële crisis.

Verhoging BTW-tarief
De VNPF vreest de door het kabinet-Rutte aangekondigde verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten, per 1 januari 2011. Die belastingverhoging zou de kosten van een kaartje met minimaal 12 procent opdrijven.

Een ongelukkige timing, zegt VNPF-directeur Berend Schans, 'net nu de jaarcijfers in de popsector een dip laten zien'. Volgens Schans werkt een verdere verhoging van de entreeprijzen 'elitevorming' in de hand, een verschijnsel dat de regeringspartijen VVD en CDA juist willen tegengaan.

Meer over