Van overzichten tot polemieken

Francis Maes schreef het kloeke Geschiedenis van de Russische muziek (Sun; 34,50), waarvan nu, na tien jaar, de tweede druk is verschenen....

Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw wordt door de uitgever (Salomé,een imprint van Amsterdam University Press) aangeprezen als een nieuwe,uitgebreide editie van het gelijknamige standaardwerk. Leo Samama,musicoloog en componist, publiceerde dit doorwrochte boek voor het eerstin 1986 ( 39,50).

Eveneens een herdruk is Kroniek van de klassieke muziek van Alan Kendall( 29,90), een door Gottmer uitgegeven en door Emanuel Overbeekevertaald chronologisch overzicht van vier eeuwen muziekgeschiedenis(1600-2000) met een schat aan illustraties.

Een thema dat Friedrich Nietzsche voortdurend bezighield, was de muzieken de ontaarding ervan in het muziektheater van Richard Wagner. In Hetgeval Wagner (herdruk van De Arbeiderspers; 12,50) zijn hierover tweepolemieken van de filosoof gebundeld, vertaald door Hans Driessen.

Josef Bor vertelt in Requiem Theresienstadt het verhaal van dirigentRafael Schächter die in het concentratiekamp Theresienstadt een aantaljoodse musici wist te mobiliseren voor een uitvoering van Verdi's Requiemin een zaal vol nazi's. Na 43 jaar uit het Tsjechisch vertaald door M. vanEmde Boas-Starkenstein en W. Wielek Berg (Wereldbibliotheek; 12,50).

In 1932 richtten elf Cubaanse zusjes het orkest Anacaona op en gingenmambo, son en jazz spelen in de straatcafés van Havanna. In Anacaona(Sirene; 19,95) blikt de saxofoniste en bassiste Alicia Castro, nu verover de tachtig, terug. Een dvd is bijgevoegd.

Meer over