NIEUWSCultuurbegroting

Van Engelshoven zoekt kruimels om jonge theatermakers te redden

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) gaat met ‘een gebaksvorkje’ door haar begroting om met die laatste kruimels van het cultuurbudget toch subsidie te geven aan twee ontwikkelingsplekken voor pas afgestudeerde theatermakers.

Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur, in oktober na afloop van de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP
Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur, in oktober na afloop van de wekelijkse ministerraad.Beeld ANP

Ondanks goede beoordelingen waren Frascati Producties en Plan Brabant in de zomer over de rand gevallen bij de vierjaarlijkse subsidieverdeling.

De reddingsactie was maandag de belangrijkste uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de laatste cultuurbegroting van Van Engelshoven. Voor de stemmingen over begrotingsamendementen, gepland op 8 december, moet er witte rook zijn.

De twee ontwikkelinstellingen hebben samen een plan ingediend om jonge theatermakers in het hele land op te vangen die net van de toneelschool komen. Van Engelshoven toonde zich gevoelig voor de oproep van de theateracademies dat die plekken nodig zijn, juist nu de coronacrisis het een nieuwe generatie acteurs en regisseurs de komende jaren moeilijk zal maken.

Het is de derde Haagse reparatie van de subsidieverdeling waarvoor de minister zich verlaat op onafhankelijke adviescommissies van de Raad voor Cultuur en zes rijkscultuurfondsen. Eerder takelde de Tweede Kamer het dansgezelschap Scapino Ballet en het popfestival Eurosonic Noorderslag toch het vierjarige stelsel binnen, en daarna voegde het kabinet 15 miljoen aan de cultuurbegroting toe om tientallen muziek- en theatergezelschappen te redden waar het Fonds Podiumkunsten niet genoeg geld voor had.

Amateurtalenten

Van Engelshoven bood minder hoop aan de twaalf instellingen voor amateurtalenten die van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wel een goede beoordeling kregen, maar geen geld. Ze verwachtte niet dat er naast 1,4 miljoen euro voor de theatertwintigers van Frascati en Plan Brabant ook nog één miljoen euro te vinden is voor de tieners die bijvoorbeeld via Popsport of Epitome Entertainment een toekomst voor zich zien in popmuziek en urban.

Kamerlid Peter Kwint (SP) stelde voor het budget van het FCP aan te vullen met geld dat is gereseveerd om onderzoeken te bekostigen waar de Kamer de minister om vraagt. Van Engelshoven had waardering voor de onderbouwde financiële keuze, maar zag hier toch weinig in. ‘Hulde voor de poging, maar nog geen 10.’ Het kan nog zijn dat de Kamer daar bij de stemming over het amendement van Kwint anders over denkt.

De vele vragen over het coronabeleid gingen op de lange baan, ook omdat het aanhouden van de tweede golf van besmettingen het moeilijk maakt perspectief te bieden aan festivals, koorzangers, nachtleven en al die anderen die gedwongen zijn op hun handen te zitten.

Omscholing

Het wederzijds begrip tussen minister en oppositie was opvallend hoog: ze begrepen vaak elkaars vragen en dilemma’s, maar kwamen niet veel verder. Pas half januari is er duidelijkheid of evenementen mogen gaan experimenteren met opstellingen voor grotere groepen publiek. In het voorjaar komt het grote onderzoek van de Boekman Stichting over het effect van de twee cultuurnoodpakketten van 300 en 482 miljoen op het inkomen en werkgelegenheid onder de tienduizenden zzp’ers.

‘We moeten eerlijk zijn’, zei Van Engelshoven, ‘in een crisis die zo groot is als deze kunnen we niet iedereen aan het werk houden en mensen zullen, al is het maar tijdelijk, moeten omzien naar ander werk.’ In plaats van open te staan voor uitbreiding van hulp aan zzp’ers voor en achter de schermen, wees Van Engelshoven dan ook op de hulpfondsen die er zijn om te helpen bij omscholing.

Lees ook:

De kabinetsambities voor verbreding en verjonging van talentontwikkeling in cultuur moeten komend jaar zichtbaar worden. Ze dreigen echter ook onbedoeld verschraling te veroorzaken in de podiumkunsten.

Alex Burghoorn interviewde cultuurminister Ingrid van Engelshoven over een moeilijk jaar voor de culturele sector en de steunpakketten.

Ook in de popsector komt talentontwikkeling in de knel omdat de organisatie Popsport een groot deel van de vierjarige rijkssubsidie dreigt te verliezen.

Meer over