Van Bredero tot Borsato: 50 duizend extra liederen op internet

De Nederlandse Liederenbank is fors uitgebreid. Sinds vorige week staan er 50 duizend extra teksten online, van Nederlandse liederen van voor 1900. Zij werden toegevoegd aan de 120 duizend Nederlandstalige liederen tot en met de 21ste eeuw die al op de website stonden. De toegevoegde liederen gaan terug tot en met de middeleeuwen.

Snachts rusten meest de dieren, oock menschen goet, en quaat, en mijn lief goedertieren, is in een stille staat - Bredero, 1622 Beeld Archief
Snachts rusten meest de dieren, oock menschen goet, en quaat, en mijn lief goedertieren, is in een stille staat - Bredero, 1622Beeld Archief

De Liederenbank kent tal van zoekfuncties. Aan elke liedje is een trefwoord toegevoegd dat de thematiek samenvat. Sommige liedjes bevatten meerdere trefwoorden. 'Bier' bijvoorbeeld levert op die manier 595 zoekresultaten op, 'oorlog' 1.225 resultaten, 'God' ruim 10 duizend en 'erotiek' 571 .

Op de website van de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut en Letteren-bibliotheek DBNL is ook een speciale pagina gewijd aan een literaire canon van het Nederlandse lied. Hier zijn 'de mooiste liedteksten uit de Nederlandse literatuur' te lezen, van onder anderen de schrijvers Bredero en Joost van den Vondel. De zangstukken zijn via de Liederenbank ook te beluisteren.

Meer over