Uitgever AND wil rond eeuwwisseling vijf maal zo grote omzet

AND International Publishers, de Rotterdamse uitgever van elektronische media, wil over vier jaar zijn omzet ten minste hebben vervijfvoudigd. Verder belooft het jonge beursfonds tien jaar onafgebroken groei van de omzet en winst....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dat zei directeur Hans Abbink bij de presentatie van het jaarverslag over 1996, het eerste jaar van notering aan de Amsterdamse beurs en de Londonse Alternative Investment Market.

Het definitieve winstcijfer over 1996 is gelijk aan de voorlopige 1,75 miljoen dat eerder werd gepubliceerd, een ruime verdubbeling ten opzichte van 1995 toen het bedrijf nog kampte met de gevolgen van groeikramp. De omzet in 1996 bedroeg 19,5 miljoen gulden, tegenover 15,1 miljoen in 1995.

'Het zou mij bijzonder teleurstellen als de omzet in het jaar 2000 lager is dan 100 miljoen gulden', zei Abbink. Hij toonde een grafiek waarin drie verschillende groeiscenario's stonden afgebeeld.

Het meest behoudende scenario duidt op een verviervoudiging van de omzet aan het eind van 1999 ten opzichte van 1996. Het meest optimistische vooruitzicht, dat uitgaat van acquisities en een geslaagde entree op de Amerikaanse markt met topografische data en softwareprogramma's, komt uit op een vertienvoudiging van de verkopen.

AND's activiteiten kunnen worden opgedeeld in drie sectoren: het verzamelen van aardrijkskundige kaarten die geschikt worden gemaakt voor computergebruik, het ontwikkelen van zoek- en indelingsprogramma's voor elektronische naslagwerken, en tenslotte het in eigen beheer uitgeven van titels (declaratie-cd-roms en toeristische cd-roms).

Van die drie is de software-ontwikkelpoot het oudst en het grootst, maar de cartografische tak is veruit het meest winstgevend met een nettoresultaat van ruim zeven ton op een omzet van iets meer dan 3,5 miljoen. AND licenceert zijn zoekprogramma's en data aan vele geïnteresseerden voor een vast bedrag per jaar.

De goede gang van zaken straalde ook af op de directie die zichzelf een loonsverhoging gaf van 50 procent. Voor 1996 stonden de drie directeuren op de loonlijst voor ieder 180 duizend gulden. In 1995 lag een jaarsalaris voor een directeur nog tussen de 115- en 120 duizend gulden. Daarnaast hebben de drie ieder 18,8 procent van de 21,4 miljoen uitstaande aandelen.

Verder hebben AND werknemers ruim een miljoen gulden verdiend aan optieplannen. Van de 300 duizend opties werden er 119 duizend uitgeoefend met uitoefenprijzen tussen de 25 en 70 pence. De koers is na de Londense beursintroductie (voor 81,5 pence) vervijfvoudigd tot 4,07 pond. De maximale koerswinst op de opties was 1,3 miljoen gulden. AND-aandelen sloten donderdag onveranderd op 9,65 gulden in Amsterdam en 3,13 pond in Londen.

Meer over