Twitteren en bloggen om nieuwe rechters te werven

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om een dreigend tekort aan rechters te voorkomen. Het imago van de beroepsgroep moet verbeteren, onder meer door vaker over het vak te twitteren, stelt voorzitter Reinier van Zutphen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie.

De komende vijf jaar gaan grofweg zeshonderd rechters met pensioen. Dat is een kwart van het totale aantal magistraten, waarschuwt Van Zutphen. In 2020 zal naar schatting de helft van de huidige rechters de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ze mogen langer doorwerken, maar de meesten doen dat niet.

Sommige rechtbanken klagen al over openstaande vacatures en overbelasting. Het aantal rechtszaken is in 2009 met 7 procent gestegen, vooral door de economische crisis, en die trend zet vrijwel onverminderd door.

Blik nieuwe rechters

Er kan geen blik nieuwe rechters worden opengetrokken. Studenten die voor dit vak kiezen, moeten volgens de voorzitter van de NVvR voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Ze moeten na hun rechtenstudie een aanvullende opleiding volgen van zes jaar, inclusief een stage. Zij-instromers kunnen sneller aan het werk, maar ook dat kost tijd.

Van Zutphen: ‘Ik maak me grote zorgen of het lukt tot 2020 jaarlijks 120 nieuwe rechters te vinden en op te leiden Het salaris is niet slecht, maar wel lager dan in de top van het bedrijfsleven of de advocatuur. Dus zijn andere methodes nodig om te zorgen dat mensen voor dit vak te kiezen.’

‘Rechters zullen meer duidelijk moeten maken dat dit een maatschappelijk relevant en verantwoordelijk vak is. We gaan studenten en andere kandidaten actiever benaderen. Ook dienen we opener te worden over ons mooie vak. Ga bloggen, wordt actief op websites als twitter. Die moderne dingen horen er ook bij.’

Complicatie

Een complicatie is dat het aantal afstuderende juristen de komende jaren zal afnemen. ‘De concurrentie met advocatenkantoren, bedrijven en andere werkgevers zal alleen maar zwaarder worden.’

De Raad voor de rechtspraak bevestigt het beeld dat Van Zutphen schetst. Volgens een woordvoerder wordt nagedacht over nieuwe manieren om rechters te werven. ‘Het is duidelijk dat we creatiever zullen moeten worden. Een vacature in de krant publiceren is niet langer voldoende.’

Van Zutphen waarschuwt dat de kwaliteitseisen voor nieuwe rechters niet lager mogen worden. ‘Daarom maken we ons veel zorgen over eventuele bezuinigingen van een nieuw kabinet. Als ze flink korten op ons budget, dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de rechtspraak.’

Vrouwe Justitia (ANP) Beeld
Vrouwe Justitia (ANP)
Meer over