Twijfel Kunstraad over haalbaarheid

De Amsterdamse Kunstraad vindt dat het bouwplan voor het nieuwe centrum voor hedendaagse muziek op de Oostelijke Handelskade 'reële gevaren' inhoudt, die door het Amsterdamse gemeentebestuur te weinig worden onderkend....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

'Er is meer subsidie nodig dan de gemeente voor de bespeling van het nieuwe zalen heeft gereserveerd', schrijft de Kunstraad aan wethouder Bakker van cultuur. De raad twijfelt aan de wil van het ministerie van OCW om de exploitatie-subsidie van de toekomstige IJsbreker metterdaad flink te verhogen.

Ook de ligging aan het IJ baart de Kunstraad zorgen. 'De locatie gaat schuil achter een massief talud van spoorbanen, een infrastructurele barrière.' Een bedreiging voor de levendigheid van het gebied, zegt de raad, is het feit dat de naburige Passengers Terminal voor cruiseschepen zeven maanden per jaar gesloten is.

Meer over